< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Oltárny krúžok žien v Iloku

V prvú adventnú nedeľu 30. 11. 2014 sa v Evanjelickom a. v. slovenskom kostole v Iloku konalo slávnostné stretnutie oltárneho krúžku žien Mária – Marta, ktorý si pripomínal 20. výročie založenia v roku 1994.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 12.12.2014

viac

II. ročník vianočných trhov v Iloku

Oltárny krúžok žien Mária − Marta a nezisková pracovná skupina žien Tabitha spolu s vedením Ev. a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku v tomto roku zorganizovali už II. ročník vianočných trhov.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 12.12.2014

viac

Obnovená veža kostola v Iloku

Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 29. mája 2014 bola na Evanjelickom a. v. slovenskom kostole v Iloku slávnostne posvätená obnovená veža. Sme radi, že v tejto svojej novej podobe bude reprezentovať našu cirkev.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 11.12.2014

viac

Duchovné posolstvo Ekumenickej duchovnej rady SZSZ Slovákom celého sveta

Ekumenická duchovná akadémia Svetového združenia Slovákov v zahraničí na svojom zasadnutí prijala nasledujúce duchovné posolstvo.

 

Ekumenická duchovná rada SZSZ | 26.11.2014

viac

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

V Kongresovom centre Hotela Sorea Regia v Bratislave sa pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 30. – 31. októbra 2014 konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.11.2014

viac

Július Filo v Evanjelickej cirkvi v Chorvátsku

Dňa 6. novembra 2014 Evanjelická cirkev v Chorvátsku zorganizovala stretnutie pre svojich farárov v prímorskom meste Crikvenica. Stretnutie otvoril biskup Branko Berić, ktorý privítal Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Filu, emeritného biskupa ECAV na Slovensku.

 

Svetlana Vojnićová Feldyová, farárka, CZ Soľany  | 17.11.2014

viac

Tábor v Crikvenici

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku organizovala tábor v chorvátskom prímorskom meste Crikvenica v týždni od 3. do 7. novembra 2014. Zúčastnilo sa 68 cirkevníkov z desiatich cirkevných zborov: Báčsky Petrovec, Báčska Palánka, Kulpín, Hložany, Nový Sad, Pivnica, Jánošík, Kovačica, Padina, Stará Pazova.

 

Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová  | 17.11.2014

viac

Komárňanci v Békešskej Čabe

Cirkevníci z Komárna sa aj tohto roku zúčastnili na tradičnom zájazde do Békešskej Čaby, ktorý sa konal v dňoch 24. – 25. októbra 2014.

 

Monika Zahoranová a Peter Krajcer, zborový farár | 10.11.2014

viac

Reformačné slávnosti v Iloku

Dňa 26. 10. 2014 sa v CZ Ilok (Chorvátsko) konali slávnostné reformačné služby Božie spojené s pamiatkou 150. výročia od prvých záznamov o organizovaní služieb Božích a kázania Božieho slova v slovenskom jazyku v Iloku (1864).

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 8.11.2014

viac

Návšteva z Kovačice v Podlužanoch

Koncom septembra sme v našom cirkevnom zbore privítali vzácnu návštevu z Kovačice zo Srbska. Do Podlužian zavítali so svojím farárom, a zároveň seniorom Banátskeho seniorátu vo Vojvodine bratom Pavlom Sklenárom s rodinou.

 

Jozef Hruška, zborový dozorca  | 6.11.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart