< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Július Filo v Evanjelickej cirkvi v Chorvátsku

Dňa 6. novembra 2014 Evanjelická cirkev v Chorvátsku zorganizovala stretnutie pre svojich farárov v prímorskom meste Crikvenica. Stretnutie otvoril biskup Branko Berić, ktorý privítal Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Filu, emeritného biskupa ECAV na Slovensku.

 

Svetlana Vojnićová Feldyová, farárka, CZ Soľany  | 17.11.2014

viac

Tábor v Crikvenici

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku organizovala tábor v chorvátskom prímorskom meste Crikvenica v týždni od 3. do 7. novembra 2014. Zúčastnilo sa 68 cirkevníkov z desiatich cirkevných zborov: Báčsky Petrovec, Báčska Palánka, Kulpín, Hložany, Nový Sad, Pivnica, Jánošík, Kovačica, Padina, Stará Pazova.

 

Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová  | 17.11.2014

viac

Komárňanci v Békešskej Čabe

Cirkevníci z Komárna sa aj tohto roku zúčastnili na tradičnom zájazde do Békešskej Čaby, ktorý sa konal v dňoch 24. – 25. októbra 2014.

 

Monika Zahoranová a Peter Krajcer, zborový farár | 10.11.2014

viac

Reformačné slávnosti v Iloku

Dňa 26. 10. 2014 sa v CZ Ilok (Chorvátsko) konali slávnostné reformačné služby Božie spojené s pamiatkou 150. výročia od prvých záznamov o organizovaní služieb Božích a kázania Božieho slova v slovenskom jazyku v Iloku (1864).

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 8.11.2014

viac

Návšteva z Kovačice v Podlužanoch

Koncom septembra sme v našom cirkevnom zbore privítali vzácnu návštevu z Kovačice zo Srbska. Do Podlužian zavítali so svojím farárom, a zároveň seniorom Banátskeho seniorátu vo Vojvodine bratom Pavlom Sklenárom s rodinou.

 

Jozef Hruška, zborový dozorca  | 6.11.2014

viac

Zborová návšteva v Srbsku a Chorvátsku

Členovia Cirkevného zboru ECAV Podlužany spoločne s členmi Cirkevného zboru ECAV Kuková sa opäť spoločne po dvoch rokoch vydali na návštevu k našim priateľom v srbskej Pivnici. Na tento zájazd sme mali štyri dni, 9. − 12. októbra 2014.

 

Alena Kontšeková, CZ ECAV Podlužany  | 6.11.2014

viac

Medzinárodné sympózium o protestantizme

V dňoch 16. - 17. októbra 2014 sa v hoteli „Radin“ v Radenci (Slovinsko) konalo sympózium na tému „Protestantizmus včera, dnes a zajtra“, na ktorom s prednáškou vystúpil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Andrejčák, ECAV v Slovinsku | 6.11.2014

viac

XX. ročník osláv Slovákov v Sámsonháze

Na XX. ročníku slávností na pripomienku príchodu Slovákov do obce Sámsonháza (Šamšoň) 6. augusta 2014 viacerí členovia CZ ECAV Klenovec vystúpili v rámci folklórnych súborov Vepor a Rimavan. Zaujímavé je, že tamojšom chráme majú oltárny obraz s rovnakým motívom ako v Klenovci.

 

Dušan German, administrátor seniora RIS, klenovec@ecav.sk | 8.9.2014

viac

Návšteva v Kovačici

Brat generálny biskup Miloš Klátik 16. a 17. augusta 2014 navštívil Kovačicu, kde rokoval s bratom seniorom Banátskeho seniorátu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Pavlom Sklenárom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.8.2014

viac

Srbské deti už po tretí raz na Slovensku

V poradí 3. medzinárodný slovensko-srbský tábor, ktorý zorganizoval CZ ECAV Podlužany, sa konal od 13. do 19. júla 2014 v Račkovej doline. Potvrdil zmysel a požehnanie našej rozbehnutej spolupráce.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár v Podlužanoch  | 21.8.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart