< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Duchovné posolstvo Ekumenickej duchovnej rady SZSZ Slovákom celého sveta

Ekumenická duchovná akadémia Svetového združenia Slovákov v zahraničí na svojom zasadnutí prijala nasledujúce duchovné posolstvo.

 

Ekumenická duchovná rada SZSZ | 26.11.2014

viac

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

V Kongresovom centre Hotela Sorea Regia v Bratislave sa pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 30. – 31. októbra 2014 konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.11.2014

viac

Július Filo v Evanjelickej cirkvi v Chorvátsku

Dňa 6. novembra 2014 Evanjelická cirkev v Chorvátsku zorganizovala stretnutie pre svojich farárov v prímorskom meste Crikvenica. Stretnutie otvoril biskup Branko Berić, ktorý privítal Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Filu, emeritného biskupa ECAV na Slovensku.

 

Svetlana Vojnićová Feldyová, farárka, CZ Soľany  | 17.11.2014

viac

Tábor v Crikvenici

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku organizovala tábor v chorvátskom prímorskom meste Crikvenica v týždni od 3. do 7. novembra 2014. Zúčastnilo sa 68 cirkevníkov z desiatich cirkevných zborov: Báčsky Petrovec, Báčska Palánka, Kulpín, Hložany, Nový Sad, Pivnica, Jánošík, Kovačica, Padina, Stará Pazova.

 

Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová  | 17.11.2014

viac

Komárňanci v Békešskej Čabe

Cirkevníci z Komárna sa aj tohto roku zúčastnili na tradičnom zájazde do Békešskej Čaby, ktorý sa konal v dňoch 24. – 25. októbra 2014.

 

Monika Zahoranová a Peter Krajcer, zborový farár | 10.11.2014

viac

Reformačné slávnosti v Iloku

Dňa 26. 10. 2014 sa v CZ Ilok (Chorvátsko) konali slávnostné reformačné služby Božie spojené s pamiatkou 150. výročia od prvých záznamov o organizovaní služieb Božích a kázania Božieho slova v slovenskom jazyku v Iloku (1864).

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 8.11.2014

viac

Návšteva z Kovačice v Podlužanoch

Koncom septembra sme v našom cirkevnom zbore privítali vzácnu návštevu z Kovačice zo Srbska. Do Podlužian zavítali so svojím farárom, a zároveň seniorom Banátskeho seniorátu vo Vojvodine bratom Pavlom Sklenárom s rodinou.

 

Jozef Hruška, zborový dozorca  | 6.11.2014

viac

Zborová návšteva v Srbsku a Chorvátsku

Členovia Cirkevného zboru ECAV Podlužany spoločne s členmi Cirkevného zboru ECAV Kuková sa opäť spoločne po dvoch rokoch vydali na návštevu k našim priateľom v srbskej Pivnici. Na tento zájazd sme mali štyri dni, 9. − 12. októbra 2014.

 

Alena Kontšeková, CZ ECAV Podlužany  | 6.11.2014

viac

Medzinárodné sympózium o protestantizme

V dňoch 16. - 17. októbra 2014 sa v hoteli „Radin“ v Radenci (Slovinsko) konalo sympózium na tému „Protestantizmus včera, dnes a zajtra“, na ktorom s prednáškou vystúpil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Andrejčák, ECAV v Slovinsku | 6.11.2014

viac

XX. ročník osláv Slovákov v Sámsonháze

Na XX. ročníku slávností na pripomienku príchodu Slovákov do obce Sámsonháza (Šamšoň) 6. augusta 2014 viacerí členovia CZ ECAV Klenovec vystúpili v rámci folklórnych súborov Vepor a Rimavan. Zaujímavé je, že tamojšom chráme majú oltárny obraz s rovnakým motívom ako v Klenovci.

 

Dušan German, administrátor seniora RIS, klenovec@ecav.sk | 8.9.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart