< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

DušanTóth a jeho manželka si prevzali Cenu Európskej únie umenia

Známy evanjelický kňaz Dušan Tóth a jeho manželka Valéria, ktorí v r. 1968 museli odísť z bývalého Československa a emigrovali do Kanady, si 27. 5. 2015 v Bratislave prevzali Cenu Európskej únie umenia (EÚU) z rúk prezidenta EÚU Petra Vašíčka a člena prezídia Patrika Běťáka.

 

TASR, 31. mája 2015 | 2.6.2015

viac

Pracovníci SED Košeca u krajanov v Kanade

Začiatkom mája 2015 na základe pozvania Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v Kanade a osobne rodín Malinčíkovej a Húževkovej, rodákov z púchovskej doliny, Ľubomír Marcina, Anna Kušnírová a Martin Kečkár zo SED v Košeci navštívili Kanadu.

 

Rev. Dr. Dušan Tóth, Toronto, Kanada | 26.5.2015

viac

50. výročie Oltárneho krúžku žien v Erdevíku

V sobotu 16. mája 2015 sa v cirkevnom zbore v Erdevíku (Vojvodina, Srbsko) sa konala slávnosť 50. výročia založenia Oltárneho krúžku žien. Chrám Boží do posledného miesta zaplnilo temer 250 veriacich zo všetkých cirkevných zborov SEAVC v Srbsku a zo zahraničia.

 

Ján Vida, námestný farár, CZ SEAVC Erdevík | 24.5.2015

viac

ESŠ v Martine a zahraniční Slováci

S cieľom poznať situáciu a potreby zahraničných Slovákov žijúcich vo Vojvodine usporiadala Evanjelická spojená škola v Martine pre svojich žiakov besedu, na ktorú boli pozvaní vzácni hostia – tri učiteľky pôsobiace vo Vojvodine.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 24.3.2015

viac

Návšteva Predsedníctva ECAV v Srbsku

Generálny biskup Evanjelickej a. v. cirkvi (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik so spolupracovníkmi pobudol na dvojdňovej návšteve v Srbsku.

 

Katarína Pucovská, www.kulpin.net | 20.3.2015

viac

Medzinárodný kurz pre dirigentov a cirkevných hudobníkov v Pivnici

Kurz pre dirigentov a cirkevných hudobníkov sa uskutočnil od 23. do 25. januára 2015 v cirkevnom zbore v Pivnici v Srbsku a zúčastnili sa na ňom dirigenti zo Srbska i z Chorvátska.

 

Ján Záhorec, zborový farár, Pivnica, Srbsko | 12.2.2015

viac

Spomienka na Jána Kollára a prezentácia kníh v Prahe

Spomienková slávnosť pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch sa konala v pondelok 26. 1. 2014. Z príhovoru Dr. Čelka, predsedu Spoločnosti gen. M. R. Štefánika, sme sa dozvedeli ďalšie nové okolnosti zo života Jána Kollára. Následne sa uskutočnila prezentácia kníh v Dome národnostných menšín.

 

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR | 30.1.2015

viac

Oltárny krúžok žien v Iloku

V prvú adventnú nedeľu 30. 11. 2014 sa v Evanjelickom a. v. slovenskom kostole v Iloku konalo slávnostné stretnutie oltárneho krúžku žien Mária – Marta, ktorý si pripomínal 20. výročie založenia v roku 1994.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 12.12.2014

viac

II. ročník vianočných trhov v Iloku

Oltárny krúžok žien Mária − Marta a nezisková pracovná skupina žien Tabitha spolu s vedením Ev. a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku v tomto roku zorganizovali už II. ročník vianočných trhov.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 12.12.2014

viac

Obnovená veža kostola v Iloku

Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 29. mája 2014 bola na Evanjelickom a. v. slovenskom kostole v Iloku slávnostne posvätená obnovená veža. Sme radi, že v tejto svojej novej podobe bude reprezentovať našu cirkev.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 11.12.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart