< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Biblický tábor 2015 na Slovensku

Aj v tomto roku sme pre deti, ktoré sa učia v slovenskej škole v Budapešti a Sarvaši a chodievajú na náboženstvo, usporiadali od 11. do 17. júla 2015 biblický tábor na Slovensku - v Ipeľskom Sokolci.

 

Hilda Gulácsiová-Fabulyová, námestná farárka, Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti | 21.8.2015

viac

TÁBOR ECRH DETÍ A MLÁDEŽE V CHORVÁTSKU

Odbor mladých Evanjelickej cirkvi v Republike Chorvátsko (ECRH) aj v tomto roku pripravil letný tábor pri mori. Pre tohtoročný tábor vybral tému: Písmo pre teba, ktorej boli venované biblické hodiny, kvízy aj rôzne hry.

 

Vedúci Slovenského CZ ECAV v Iloku, Chorvátsko | 18.8.2015

viac

Tri posviacky v Starej Pazove

Staropazovčania si 28. júna 2015 pripomenuli 245. výročie príchodu slovenských evanjelikov do Starej Pazovy a prvých služieb Božích pod holým nebom 25. júna 1770 s ich prvým farárom Samuelom Špannagelom, čím sa začal rozvíjať cirkevný život evanjelikov v Srieme.

 

Katarína Verešová, Hlas ľudu | 21.7.2015

viac

DušanTóth a jeho manželka si prevzali Cenu Európskej únie umenia

Známy evanjelický kňaz Dušan Tóth a jeho manželka Valéria, ktorí v r. 1968 museli odísť z bývalého Československa a emigrovali do Kanady, si 27. 5. 2015 v Bratislave prevzali Cenu Európskej únie umenia (EÚU) z rúk prezidenta EÚU Petra Vašíčka a člena prezídia Patrika Běťáka.

 

TASR, 31. mája 2015 | 2.6.2015

viac

Pracovníci SED Košeca u krajanov v Kanade

Začiatkom mája 2015 na základe pozvania Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v Kanade a osobne rodín Malinčíkovej a Húževkovej, rodákov z púchovskej doliny, Ľubomír Marcina, Anna Kušnírová a Martin Kečkár zo SED v Košeci navštívili Kanadu.

 

Rev. Dr. Dušan Tóth, Toronto, Kanada | 26.5.2015

viac

50. výročie Oltárneho krúžku žien v Erdevíku

V sobotu 16. mája 2015 sa v cirkevnom zbore v Erdevíku (Vojvodina, Srbsko) sa konala slávnosť 50. výročia založenia Oltárneho krúžku žien. Chrám Boží do posledného miesta zaplnilo temer 250 veriacich zo všetkých cirkevných zborov SEAVC v Srbsku a zo zahraničia.

 

Ján Vida, námestný farár, CZ SEAVC Erdevík | 24.5.2015

viac

ESŠ v Martine a zahraniční Slováci

S cieľom poznať situáciu a potreby zahraničných Slovákov žijúcich vo Vojvodine usporiadala Evanjelická spojená škola v Martine pre svojich žiakov besedu, na ktorú boli pozvaní vzácni hostia – tri učiteľky pôsobiace vo Vojvodine.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 24.3.2015

viac

Návšteva Predsedníctva ECAV v Srbsku

Generálny biskup Evanjelickej a. v. cirkvi (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik so spolupracovníkmi pobudol na dvojdňovej návšteve v Srbsku.

 

Katarína Pucovská, www.kulpin.net | 20.3.2015

viac

Medzinárodný kurz pre dirigentov a cirkevných hudobníkov v Pivnici

Kurz pre dirigentov a cirkevných hudobníkov sa uskutočnil od 23. do 25. januára 2015 v cirkevnom zbore v Pivnici v Srbsku a zúčastnili sa na ňom dirigenti zo Srbska i z Chorvátska.

 

Ján Záhorec, zborový farár, Pivnica, Srbsko | 12.2.2015

viac

Spomienka na Jána Kollára a prezentácia kníh v Prahe

Spomienková slávnosť pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch sa konala v pondelok 26. 1. 2014. Z príhovoru Dr. Čelka, predsedu Spoločnosti gen. M. R. Štefánika, sme sa dozvedeli ďalšie nové okolnosti zo života Jána Kollára. Následne sa uskutočnila prezentácia kníh v Dome národnostných menšín.

 

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR | 30.1.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart