< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

V rámci Roka Ľudovíta Štúra si v Kulpíne (Srbsko) v 19. nedeľu po Svätej Trojici 11. 10. 2015 zaspomínali na významnú osobnosť kulpínskych a dolnozemských dejín − na Daniela Kolényho.

 

Katarína Pucovská, Kulpín | 15.10.2015

viac

Misijné služby Božie v Kulpíne

V 14. nedeľu po Svätej Trojici s témou Vďačnosť je ovocím ducha v Ev. a. v. kostole v Kulpíne (Srbsko) sa vďačilo viacnásobne. Zbor usporiadal misijné služby Božie pre Báčsky seniorát, a zároveň bola vykonaná posviacka obnovenej farskej budovy.

 

Katarína Pucovská, Kulpín | 10.9.2015

viac

Deti zo Srbska zas u Podlužancov

4. slovensko-srbský medzinárodný letný biblický tábor pripravil aj tento rok CZ ECAV Podlužany v spolupráci s Centrom sociálnej pomoci v Kovačici 19. - 25. júla v Račkovej doline. Pozvali sme 55 účastníkov zo Srbska. Znamenal opätovné stretnutie detí z náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín zo Srbska s deťmi z CZ Podlužany.

 

Jozef Havrila, námestný farár, CZ ECAV Podlužany | 28.8.2015

viac

Biblický tábor 2015 na Slovensku

Aj v tomto roku sme pre deti, ktoré sa učia v slovenskej škole v Budapešti a Sarvaši a chodievajú na náboženstvo, usporiadali od 11. do 17. júla 2015 biblický tábor na Slovensku - v Ipeľskom Sokolci.

 

Hilda Gulácsiová-Fabulyová, námestná farárka, Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti | 21.8.2015

viac

TÁBOR ECRH DETÍ A MLÁDEŽE V CHORVÁTSKU

Odbor mladých Evanjelickej cirkvi v Republike Chorvátsko (ECRH) aj v tomto roku pripravil letný tábor pri mori. Pre tohtoročný tábor vybral tému: Písmo pre teba, ktorej boli venované biblické hodiny, kvízy aj rôzne hry.

 

Vedúci Slovenského CZ ECAV v Iloku, Chorvátsko | 18.8.2015

viac

Tri posviacky v Starej Pazove

Staropazovčania si 28. júna 2015 pripomenuli 245. výročie príchodu slovenských evanjelikov do Starej Pazovy a prvých služieb Božích pod holým nebom 25. júna 1770 s ich prvým farárom Samuelom Špannagelom, čím sa začal rozvíjať cirkevný život evanjelikov v Srieme.

 

Katarína Verešová, Hlas ľudu | 21.7.2015

viac

DušanTóth a jeho manželka si prevzali Cenu Európskej únie umenia

Známy evanjelický kňaz Dušan Tóth a jeho manželka Valéria, ktorí v r. 1968 museli odísť z bývalého Československa a emigrovali do Kanady, si 27. 5. 2015 v Bratislave prevzali Cenu Európskej únie umenia (EÚU) z rúk prezidenta EÚU Petra Vašíčka a člena prezídia Patrika Běťáka.

 

TASR, 31. mája 2015 | 2.6.2015

viac

Pracovníci SED Košeca u krajanov v Kanade

Začiatkom mája 2015 na základe pozvania Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v Kanade a osobne rodín Malinčíkovej a Húževkovej, rodákov z púchovskej doliny, Ľubomír Marcina, Anna Kušnírová a Martin Kečkár zo SED v Košeci navštívili Kanadu.

 

Rev. Dr. Dušan Tóth, Toronto, Kanada | 26.5.2015

viac

50. výročie Oltárneho krúžku žien v Erdevíku

V sobotu 16. mája 2015 sa v cirkevnom zbore v Erdevíku (Vojvodina, Srbsko) sa konala slávnosť 50. výročia založenia Oltárneho krúžku žien. Chrám Boží do posledného miesta zaplnilo temer 250 veriacich zo všetkých cirkevných zborov SEAVC v Srbsku a zo zahraničia.

 

Ján Vida, námestný farár, CZ SEAVC Erdevík | 24.5.2015

viac

ESŠ v Martine a zahraniční Slováci

S cieľom poznať situáciu a potreby zahraničných Slovákov žijúcich vo Vojvodine usporiadala Evanjelická spojená škola v Martine pre svojich žiakov besedu, na ktorú boli pozvaní vzácni hostia – tri učiteľky pôsobiace vo Vojvodine.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 24.3.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart