< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Strom reformácie aj na inom kontinente

Projekt „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“ spojil slovenských evanjelikov na celom svete. Svoj Strom reformácie už majú dolnozemskí Slováci v Srbsku a Chorvátsku a na Kvetnú nedeľu 20. marca 2016 zasadili Strom reformácie aj v ďalekej Austrálii.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.4.2016

viac

K 40. výročiu Oltárneho krúžku žien v Lavertone

Slávnostné pašiové služby Božie s Večerou Pánovou sa konali v Evanjelickom a. v. kostole v Seabrooku (Melbourne, Victoria) na Kvetnú nedeľu 20. marca 2016 za účasti veľvyslanca SR v Canberre Igora Bartha. Slávnostnou kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.3.2016

viac

Fašiangový koncert duchovných piesní v Novom Sade

Vianočná ozvena v Nedeľu predpôstnu v Evanjelickom kostole v Novom Sade (Srbsko) krásne znela. Na koncerte, ktorý mal duchovný rozmer a náboženskú dimenziu, vystúpili dva domáce zbory, ako aj hostia z Báčskeho Petrovca a traja mladí hudobníci.

 

Katarína Pucovská, Kulpín | 11.2.2016

viac

Rokovanie s predsedom ÚSŽZ J. Varšom

Na pozvanie generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., navštívil 24. januára 2016 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) JUDr. Ján Varšo, CSc.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.2.2016

viac

V Iloku podpísali dohodu a zasadili Strom reformácie

Na slávnostných službách Božích na Pamiatku reformácie 31. októbra 2015 sme v Ev. a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku privítali vzácnu návštevu zo Slovenska – generálneho biskupa ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., s manželkou Mgr. Oľgou Klátikovou.

 

Božena a Dušan Sajákovci, evanjelickí a. v. farári, Ilok | 16.11.2015

viac

V Báčskej Palanke privítali generálneho biskupa Miloša Klátika

Náš malý cirkevný zbor v meste Báčska Palanka mal 1. novembra 2015, v 22. nedeľu po Svätej Trojici, mimoriadnu príležitosť privítať vzácnych hostí z krajiny našich predkov– zo Slovenska: brata generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou sestrou farárkou Oľgou Klátikovou.

 

Vladimír Grňa, zborový farár, CZ SEAVC v Srbsku Báčska Palanka | 16.11.2015

viac

Slovenské sviatky vo Veľkej Tarči

Napriek zamračenému počasiu 17. októbra 2015 mali Slováci vo Veľkej Tarči požehnaný sviatok – Národnostný deň obce a stretnutie Slovákov z okolia Budapešti. Na slávnosti pozvali aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku a Miloša Klátika a predsedajúceho biskupa Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Pétera Gáncsa.

 

Hilda Gulácsiová-Fabuľová, ev. a. v. farárka, Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti | 27.10.2015

viac

Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

V rámci Roka Ľudovíta Štúra si v Kulpíne (Srbsko) v 19. nedeľu po Svätej Trojici 11. 10. 2015 zaspomínali na významnú osobnosť kulpínskych a dolnozemských dejín − na Daniela Kolényho.

 

Katarína Pucovská, Kulpín | 15.10.2015

viac

Misijné služby Božie v Kulpíne

V 14. nedeľu po Svätej Trojici s témou Vďačnosť je ovocím ducha v Ev. a. v. kostole v Kulpíne (Srbsko) sa vďačilo viacnásobne. Zbor usporiadal misijné služby Božie pre Báčsky seniorát, a zároveň bola vykonaná posviacka obnovenej farskej budovy.

 

Katarína Pucovská, Kulpín | 10.9.2015

viac

Deti zo Srbska zas u Podlužancov

4. slovensko-srbský medzinárodný letný biblický tábor pripravil aj tento rok CZ ECAV Podlužany v spolupráci s Centrom sociálnej pomoci v Kovačici 19. - 25. júla v Račkovej doline. Pozvali sme 55 účastníkov zo Srbska. Znamenal opätovné stretnutie detí z náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín zo Srbska s deťmi z CZ Podlužany.

 

Jozef Havrila, námestný farár, CZ ECAV Podlužany | 28.8.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart