< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Generálny biskup s chorvátskymi evanjelikmi

Evanjelická cirkev v Chorvátsku už vyše 15 rokov organizuje dve stretnutia pri mori v kempe Life center v meste Crikvenica. Začiatkom mája 2016 sme v Crikvenici privítali generálneho biskupa našej partnerskej ECAV na Slovensku Miloša Klátika s manželkou.

 

Svetlana Vojnićová Feldyová, Ev. cirkev v Chorvátsku  | 26.5.2016

viac

Miloš Klátik na Dňoch ED v Slovinsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Dr. Miloš Klátik s manželkou sa na pozvanie riaditeľa Evanjelickej diakonie v Slovinsku Petra Andrejčáka, rodáka z Budimíra, 1. mája 2016 zúčastnil na Dňoch evanjelickej diakonie.

 

Peter Andrejčák, riaditeľ Evanjelickej diakonie v Slovinsku | 5.5.2016

viac

Strom reformácie aj na inom kontinente

Projekt „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“ spojil slovenských evanjelikov na celom svete. Svoj Strom reformácie už majú dolnozemskí Slováci v Srbsku a Chorvátsku a na Kvetnú nedeľu 20. marca 2016 zasadili Strom reformácie aj v ďalekej Austrálii.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.4.2016

viac

K 40. výročiu Oltárneho krúžku žien v Lavertone

Slávnostné pašiové služby Božie s Večerou Pánovou sa konali v Evanjelickom a. v. kostole v Seabrooku (Melbourne, Victoria) na Kvetnú nedeľu 20. marca 2016 za účasti veľvyslanca SR v Canberre Igora Bartha. Slávnostnou kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.3.2016

viac

Fašiangový koncert duchovných piesní v Novom Sade

Vianočná ozvena v Nedeľu predpôstnu v Evanjelickom kostole v Novom Sade (Srbsko) krásne znela. Na koncerte, ktorý mal duchovný rozmer a náboženskú dimenziu, vystúpili dva domáce zbory, ako aj hostia z Báčskeho Petrovca a traja mladí hudobníci.

 

Katarína Pucovská, Kulpín | 11.2.2016

viac

Rokovanie s predsedom ÚSŽZ J. Varšom

Na pozvanie generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., navštívil 24. januára 2016 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) JUDr. Ján Varšo, CSc.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.2.2016

viac

V Iloku podpísali dohodu a zasadili Strom reformácie

Na slávnostných službách Božích na Pamiatku reformácie 31. októbra 2015 sme v Ev. a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku privítali vzácnu návštevu zo Slovenska – generálneho biskupa ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., s manželkou Mgr. Oľgou Klátikovou.

 

Božena a Dušan Sajákovci, evanjelickí a. v. farári, Ilok | 16.11.2015

viac

V Báčskej Palanke privítali generálneho biskupa Miloša Klátika

Náš malý cirkevný zbor v meste Báčska Palanka mal 1. novembra 2015, v 22. nedeľu po Svätej Trojici, mimoriadnu príležitosť privítať vzácnych hostí z krajiny našich predkov– zo Slovenska: brata generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou sestrou farárkou Oľgou Klátikovou.

 

Vladimír Grňa, zborový farár, CZ SEAVC v Srbsku Báčska Palanka | 16.11.2015

viac

Slovenské sviatky vo Veľkej Tarči

Napriek zamračenému počasiu 17. októbra 2015 mali Slováci vo Veľkej Tarči požehnaný sviatok – Národnostný deň obce a stretnutie Slovákov z okolia Budapešti. Na slávnosti pozvali aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku a Miloša Klátika a predsedajúceho biskupa Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Pétera Gáncsa.

 

Hilda Gulácsiová-Fabuľová, ev. a. v. farárka, Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti | 27.10.2015

viac

Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

V rámci Roka Ľudovíta Štúra si v Kulpíne (Srbsko) v 19. nedeľu po Svätej Trojici 11. 10. 2015 zaspomínali na významnú osobnosť kulpínskych a dolnozemských dejín − na Daniela Kolényho.

 

Katarína Pucovská, Kulpín | 15.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart