< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Rokovanie s predsedom ÚSŽZ J. Varšom

Na pozvanie generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., navštívil 24. januára 2016 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) JUDr. Ján Varšo, CSc.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.2.2016

viac

V Iloku podpísali dohodu a zasadili Strom reformácie

Na slávnostných službách Božích na Pamiatku reformácie 31. októbra 2015 sme v Ev. a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku privítali vzácnu návštevu zo Slovenska – generálneho biskupa ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., s manželkou Mgr. Oľgou Klátikovou.

 

Božena a Dušan Sajákovci, evanjelickí a. v. farári, Ilok | 16.11.2015

viac

V Báčskej Palanke privítali generálneho biskupa Miloša Klátika

Náš malý cirkevný zbor v meste Báčska Palanka mal 1. novembra 2015, v 22. nedeľu po Svätej Trojici, mimoriadnu príležitosť privítať vzácnych hostí z krajiny našich predkov– zo Slovenska: brata generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou sestrou farárkou Oľgou Klátikovou.

 

Vladimír Grňa, zborový farár, CZ SEAVC v Srbsku Báčska Palanka | 16.11.2015

viac

Slovenské sviatky vo Veľkej Tarči

Napriek zamračenému počasiu 17. októbra 2015 mali Slováci vo Veľkej Tarči požehnaný sviatok – Národnostný deň obce a stretnutie Slovákov z okolia Budapešti. Na slávnosti pozvali aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku a Miloša Klátika a predsedajúceho biskupa Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Pétera Gáncsa.

 

Hilda Gulácsiová-Fabuľová, ev. a. v. farárka, Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti | 27.10.2015

viac

Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

V rámci Roka Ľudovíta Štúra si v Kulpíne (Srbsko) v 19. nedeľu po Svätej Trojici 11. 10. 2015 zaspomínali na významnú osobnosť kulpínskych a dolnozemských dejín − na Daniela Kolényho.

 

Katarína Pucovská, Kulpín | 15.10.2015

viac

Misijné služby Božie v Kulpíne

V 14. nedeľu po Svätej Trojici s témou Vďačnosť je ovocím ducha v Ev. a. v. kostole v Kulpíne (Srbsko) sa vďačilo viacnásobne. Zbor usporiadal misijné služby Božie pre Báčsky seniorát, a zároveň bola vykonaná posviacka obnovenej farskej budovy.

 

Katarína Pucovská, Kulpín | 10.9.2015

viac

Deti zo Srbska zas u Podlužancov

4. slovensko-srbský medzinárodný letný biblický tábor pripravil aj tento rok CZ ECAV Podlužany v spolupráci s Centrom sociálnej pomoci v Kovačici 19. - 25. júla v Račkovej doline. Pozvali sme 55 účastníkov zo Srbska. Znamenal opätovné stretnutie detí z náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín zo Srbska s deťmi z CZ Podlužany.

 

Jozef Havrila, námestný farár, CZ ECAV Podlužany | 28.8.2015

viac

Biblický tábor 2015 na Slovensku

Aj v tomto roku sme pre deti, ktoré sa učia v slovenskej škole v Budapešti a Sarvaši a chodievajú na náboženstvo, usporiadali od 11. do 17. júla 2015 biblický tábor na Slovensku - v Ipeľskom Sokolci.

 

Hilda Gulácsiová-Fabulyová, námestná farárka, Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti | 21.8.2015

viac

TÁBOR ECRH DETÍ A MLÁDEŽE V CHORVÁTSKU

Odbor mladých Evanjelickej cirkvi v Republike Chorvátsko (ECRH) aj v tomto roku pripravil letný tábor pri mori. Pre tohtoročný tábor vybral tému: Písmo pre teba, ktorej boli venované biblické hodiny, kvízy aj rôzne hry.

 

Vedúci Slovenského CZ ECAV v Iloku, Chorvátsko | 18.8.2015

viac

Tri posviacky v Starej Pazove

Staropazovčania si 28. júna 2015 pripomenuli 245. výročie príchodu slovenských evanjelikov do Starej Pazovy a prvých služieb Božích pod holým nebom 25. júna 1770 s ich prvým farárom Samuelom Špannagelom, čím sa začal rozvíjať cirkevný život evanjelikov v Srieme.

 

Katarína Verešová, Hlas ľudu | 21.7.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart