< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Reformačné slávnosti v Nadlaku

Slovenskí evanjelici v Nadlaku si tohtoročnú Pamiatku reformácie pripomenuli nielen na slávnostných službách Božích, ale aj koncertom, posviackou novej diakonickej kuchyne a zasadením troch stromov reformácie.

 

Juraj Bálint, zborový farár, senior, predseda Evanjelickej diakonie v Nadlaku  | 28.11.2016

viac

Strom reformácie v Báčskej Palánke

Pamiatku reformácie, sviatok, ktorý si každoročne pripomínajú evanjelickí kresťania na celom svete, sme v báčskopalánskom cirkevnom zbore začali sláviť už 30. októbra 2016 vysadením Stromu reformácie.

 

Martin Kováč a Vladimír Grňa, Báčska Palánka | 7.11.2016

viac

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016

V priestoroch bratislavského hotela SOREA REGIA v Bratislave sa v dňoch 28. − 29. októbra 2016 konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorú pripravil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.11.2016

viac

Vyšla kniha o SEAVC v Srbsku

Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade sa 27. októbra 2016 uskutočnila slávnosť, na ktorej bola verejnosti predstavená publikácia SEAVC u Srbiji − SEAVC v Srbsku, venovaná Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Mojmír Benža, mojmir@benza.sk | 11.10.2016

viac

Strom reformácie zasadili aj v Hložanoch

Misijným dňom Báčskeho seniorátu v Hložanoch si pripomenuli tri jubileá: 260 rokov od príchodu Slovákov do Hložian, 230 rokov cirkevného zboru a 220 rokov od ukončenia výstavby chrámu Božieho. Po službách Božích v cirkevnej záhrade zasadili Strom reformácie č. 137.

 

Katarína Pucovská, www.kulpin.net | 5.10.2016

viac

Nové na ITV - Ustanovujúce valné zhromaždenie ASEC v Békešskej Čabe

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih z priebehu ustanovujúceho valného zhromaždenia Asociácie slovenských evanjelických cirkví, ktoré sa konalo 6. júla 2016 v Békešskej...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 27.7.2016

viac

Štatút Asociácie slovenských ev. cirkví

Ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie slovenských evanjelických cirkví zo Slovenska a zahraničia sa konalo 6. júla 2016 v hoteli Fiume v Békešskej Čabe v rámci programu V. evanjelických cirkevných dní.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 21.7.2016

viac

História slovenských evanjelikov v Rumunsku

V 5. nedeľu po Svätej Trojici, 26. júna 2016, v evanjelickom kostole v Nadlaku bola verejnosti predstavená kniha Slovenskí evanjelici v Rumunsku v 20. storočí, ktorej autorom je Mgr. Juraj Dušan Vanko, PhD.

 

Mojmír Benža, mojmir@benza.sk | 9.7.2016

viac

Oslavy 200. výročia založenia obce Pitvaroš

V dolnozemskej obci Pitvaroš (maď. Pitvaros) na juhovýchode Maďarska sa 25. − 26. júna 2016 uskutočnili spomienkové oslavy pri príležitosti 200. výročia dní, keď slovenská časť Nadlaku „vypustila roj“ a na nehostinnú pitvarošskú pustatinu prichádzajúci obyvatelia založili novú obec.

 

Juraj Majo, juraj.majo@gmail.com | 9.7.2016

viac

DEŇ CIRKVI – DAN CRKVE V ILOKU

Každoročne sa v Evanjelickej cirkvi v Chorvátsku koná Deň cirkvi. Tohto roku sa uskutočnil v Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore a. v. v Iloku, a to 11. júna 2016. Téma stretnutia bola: „Čisté srdce stvor mi, ó, Bože“ (Ž 51, 12).

 

B. Sajáková, K. Tomaš, CZ Ilok, Chorvátsko  | 28.6.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart