< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | >

Sympózium Odkaz predkov v Kovačici

V srbskej Kovačici sa v dňoch 16. – 20. mája 2007 pod záštitou podpredsedu vlády SR Dr. Dušana Čaploviča konalo podujatie pod názvom Odkaz predkov. Sympózium bolo venované 100. výročiu kovačického procesu, 110. výročiu narodenia a 60. výročiu úmrtia JUDr. Janka Bulíka a 75. výročiu založenia Matice slovenskej v Juhoslávii. Na slávnostných službách Božích prítomných v mene generálneho biskupa ECAV na Slovensku pozdravila Eva Juríková, seniorka Považského seniorátu.

 

Eva Juríková | 1.6.2007

viac

Stretnutie s predstaviteľom zahraničných Slovákov

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik prijal 5. marca 2007 predstaviteľa zahraničných Slovákov dipl. Ing. Martina Hriešika, podpredsedu a štatutárneho zástupcu Spolku Slovákov z Juhoslávie. Brat Hriešik informoval generálneho biskupa o slávnosti, ktorá sa bude konať v Kovačici pri príležitosti 100. výročia kovačičského procesu.

 

Edita Sabolíková | 9.3.2007

viac

Evanjelici majú Nedeľu misie

BRATISLAVA – Nedeľou misie je v kalendári členov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (ECAV) 7.január, keďže ide o prvú nedeľu po sviatku Zjavenia Krista pána mudrcom a tá je v tejto cirkvi určená za Nedeľu misie . Na misijné poverenie, ktoré učeníci dostali od Ježiša Krista v známych slovách zo Skutkov apoštolov: “Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy,“ nadväzujú v súčasnosti členovia tejto cirkvi v zahraničí ako aktívni misionári. Tri...

 

Eva Bombová | 5.1.2007

viac

Z Budapeštianského obvodného časopisu: Théma

Z kostola centrum bojových umení Na mieste bývalých bohoslužieb slovenských evanjelikov v Budapešti šíria kultúru ďalekého východu. Na priečelí budovy pod č. 57/A na Rákócziho triede veľký transparent už niekoľko mesiacov hlása: na tomto mieste sa onedlho otvorí stredisko bojových umení. Väčšina z okoloidúcich však vôbec netuší, že na tento veľkolepý projekt prestavali monumentálny kostol, ktorý sa nachádza vo dvore. Evanjelický cirkevný...

 

István Prusinszki | 18.11.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart