< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | >

DIAKONIA NA DOLNEJ ZEMI – Nadlak

Aktivity Evanjelickej diakonie už od jej znovuobnovenia v roku 1991 siahali za hranice Slovenska. Najskôr sa zamerali na rekondičné pobyty detí z bývalej Juhoslávie v slovenských rodinách, neskôr zvyšovali príležitosti mladých ľudí pracovať v zahraničí (dobrovoľnícke a au-pair pobyty v Nemecku), postupne vypomáhali humanitárnou činnosťou, ktorá vyústila do rozvojovej spolupráce podporovanej štátom.

 

Marta Lipovská | 12.3.2008

viac

Kultúrne dedičstvo Slovákov zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadal v dňoch 25. – 26. 10. 2008 konferenciu s názvom Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa konala v účelovom zariadení Úradu vlády SR v hoteli Bôrik pod záštitou podpredsedu vlády Dušana Čaploviča. Za evanjelickú cirkev sa na nej zúčastnili senior Juraj Bálint z Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nadlaku (Rumunsko) a Dušan Saják zo Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Iloku (Chorvátsko) a Edita Sabolíková, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ.

 

Edita Sabolíková | 2.11.2007

viac

Stretnutie na ministerstve zahraničných vecí

Po niekoľkých rozhovoroch pri rôznych príležitostiach sa 9. októbra 2007 generálny biskup Miloš Klátik a minister zahraničných vecí Ján Kubiš oficiálne stretli na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 12.10.2007

viac

Kontakty slovenských a maďarských evanjelikov pokračujú

Na pozvanie biskupov Maďarskej evanjelickej cirkvi Jánosa Ittzésa, Pétera Gáncsa a Tamása Fabinyho bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik v dňoch 6. – 8. 10. 2007 na oficiálnej návšteve Maďarskej evanjelickej cirkvi. Návšteva nadväzovala na stretnutia generálneho biskupa a vedúceho biskupa Maďarskej evanjelickej cirkvi Jánosa Ittzésa v apríli v Győri a v septembri v Bratislave

 

Edita Sabolíková | 11.10.2007

viac

Návšteva z Lavertonu

Koncom septembra na Slovensko zavítali dvaja členovia Slovenského evanjelického a. v. zboru Krista Pána v Lavertone v Austrálii a pri tej príležitosti navštívili aj brata generálneho biskupa Miloša Klátika, aby mu odovzdali pozdrav od bratov a sestier z Lavertonu, ako aj od ich brata farára Jána Havjara s rodinou.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 4.10.2007

viac

Reverend z Brdárky v Rejdovej

Národ si má uctievať svojich výnimočných príslušníkov, aby z ich života a duchovného posolstva čerpal i po rokoch silu, nádej a vieru a napodobňoval ich dobrý príklad. S cieľom vydať svedectvo o rodákovi z Brdárky, no po rodičoch z Rejdovej, sa v slávnostne vyzdobenom evanjelickom chráme v Rejdovej konali v dňoch 24. – 26. augusta spomienkové slávnosti pri príležitosti 111. výročia narodenia Andreja Rolíka. Osobnosť výnimočných kvalít, rozsahu pôsobenia...

 

Viera Macová-Barošková | 5.9.2007

viac

Sympózium Odkaz predkov v Kovačici

V srbskej Kovačici sa v dňoch 16. – 20. mája 2007 pod záštitou podpredsedu vlády SR Dr. Dušana Čaploviča konalo podujatie pod názvom Odkaz predkov. Sympózium bolo venované 100. výročiu kovačického procesu, 110. výročiu narodenia a 60. výročiu úmrtia JUDr. Janka Bulíka a 75. výročiu založenia Matice slovenskej v Juhoslávii. Na slávnostných službách Božích prítomných v mene generálneho biskupa ECAV na Slovensku pozdravila Eva Juríková, seniorka Považského seniorátu.

 

Eva Juríková | 1.6.2007

viac

Stretnutie s predstaviteľom zahraničných Slovákov

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik prijal 5. marca 2007 predstaviteľa zahraničných Slovákov dipl. Ing. Martina Hriešika, podpredsedu a štatutárneho zástupcu Spolku Slovákov z Juhoslávie. Brat Hriešik informoval generálneho biskupa o slávnosti, ktorá sa bude konať v Kovačici pri príležitosti 100. výročia kovačičského procesu.

 

Edita Sabolíková | 9.3.2007

viac

Evanjelici majú Nedeľu misie

BRATISLAVA – Nedeľou misie je v kalendári členov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (ECAV) 7.január, keďže ide o prvú nedeľu po sviatku Zjavenia Krista pána mudrcom a tá je v tejto cirkvi určená za Nedeľu misie . Na misijné poverenie, ktoré učeníci dostali od Ježiša Krista v známych slovách zo Skutkov apoštolov: “Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy,“ nadväzujú v súčasnosti členovia tejto cirkvi v zahraničí ako aktívni misionári. Tri...

 

Eva Bombová | 5.1.2007

viac

Z Budapeštianského obvodného časopisu: Théma

Z kostola centrum bojových umení Na mieste bývalých bohoslužieb slovenských evanjelikov v Budapešti šíria kultúru ďalekého východu. Na priečelí budovy pod č. 57/A na Rákócziho triede veľký transparent už niekoľko mesiacov hlása: na tomto mieste sa onedlho otvorí stredisko bojových umení. Väčšina z okoloidúcich však vôbec netuší, že na tento veľkolepý projekt prestavali monumentálny kostol, ktorý sa nachádza vo dvore. Evanjelický cirkevný...

 

István Prusinszki | 18.11.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart