< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Deklarácia z konferencie o Slovákov žijúcich v zahraničí

Na konferencii Vplyv evanjelického náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti, ktorá sa konala v dňoch 19. a 20. septembra 2008 v Prahe (pozri tu), bola prijatá nasledujúca Deklarácia:

 

-dv- | 3.10.2008

viac

Delegácia ECAV na Slovensku na konferencii v Prahe

V dňoch 19. a 20. septembra 2008 sa v Prahe konala konferencia Vplyv evanjelického náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia slovenských evanjelických komunít zo sveta, ako i delegácia ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 25.9.2008

viac

Generálny biskup navštívil Slovákov v Srbsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga s manželkou sa vrátili z niekoľkodňovej oficiálnej návštevy Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi (SEAVC) v Srbsku vo Vojvodine, kde boli na pozvanie biskupa SEAVC v Srbsku Samuela Vrbovského. Sprevádzal ich senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík.

 

Edita Škodová | 18.7.2008

viac

DIAKONIA NA DOLNEJ ZEMI (pokračovanie) – Kovačica

Aktivity Evanjelickej diakonie už od jej znovuobnovenia v roku 1991 presahovali hranice Slovenska. Humanitárna činnosť a posthumanitárna pomoc následne vyústili do rozvojovej spolupráce podporovanej štátom. Do samostatnej kapitoly zahraničných vzťahov Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku (ED) patria slovenskí rodáci na Dolnej zemi, v súčasnosti najmä v Srbsku a Rumunsku.

 

Marta Lipovská | 13.3.2008

viac

DIAKONIA NA DOLNEJ ZEMI – Nadlak

Aktivity Evanjelickej diakonie už od jej znovuobnovenia v roku 1991 siahali za hranice Slovenska. Najskôr sa zamerali na rekondičné pobyty detí z bývalej Juhoslávie v slovenských rodinách, neskôr zvyšovali príležitosti mladých ľudí pracovať v zahraničí (dobrovoľnícke a au-pair pobyty v Nemecku), postupne vypomáhali humanitárnou činnosťou, ktorá vyústila do rozvojovej spolupráce podporovanej štátom.

 

Marta Lipovská | 12.3.2008

viac

Kultúrne dedičstvo Slovákov zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadal v dňoch 25. – 26. 10. 2008 konferenciu s názvom Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa konala v účelovom zariadení Úradu vlády SR v hoteli Bôrik pod záštitou podpredsedu vlády Dušana Čaploviča. Za evanjelickú cirkev sa na nej zúčastnili senior Juraj Bálint z Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nadlaku (Rumunsko) a Dušan Saják zo Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Iloku (Chorvátsko) a Edita Sabolíková, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ.

 

Edita Sabolíková | 2.11.2007

viac

Stretnutie na ministerstve zahraničných vecí

Po niekoľkých rozhovoroch pri rôznych príležitostiach sa 9. októbra 2007 generálny biskup Miloš Klátik a minister zahraničných vecí Ján Kubiš oficiálne stretli na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 12.10.2007

viac

Kontakty slovenských a maďarských evanjelikov pokračujú

Na pozvanie biskupov Maďarskej evanjelickej cirkvi Jánosa Ittzésa, Pétera Gáncsa a Tamása Fabinyho bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik v dňoch 6. – 8. 10. 2007 na oficiálnej návšteve Maďarskej evanjelickej cirkvi. Návšteva nadväzovala na stretnutia generálneho biskupa a vedúceho biskupa Maďarskej evanjelickej cirkvi Jánosa Ittzésa v apríli v Győri a v septembri v Bratislave

 

Edita Sabolíková | 11.10.2007

viac

Návšteva z Lavertonu

Koncom septembra na Slovensko zavítali dvaja členovia Slovenského evanjelického a. v. zboru Krista Pána v Lavertone v Austrálii a pri tej príležitosti navštívili aj brata generálneho biskupa Miloša Klátika, aby mu odovzdali pozdrav od bratov a sestier z Lavertonu, ako aj od ich brata farára Jána Havjara s rodinou.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 4.10.2007

viac

Reverend z Brdárky v Rejdovej

Národ si má uctievať svojich výnimočných príslušníkov, aby z ich života a duchovného posolstva čerpal i po rokoch silu, nádej a vieru a napodobňoval ich dobrý príklad. S cieľom vydať svedectvo o rodákovi z Brdárky, no po rodičoch z Rejdovej, sa v slávnostne vyzdobenom evanjelickom chráme v Rejdovej konali v dňoch 24. – 26. augusta spomienkové slávnosti pri príležitosti 111. výročia narodenia Andreja Rolíka. Osobnosť výnimočných kvalít, rozsahu pôsobenia...

 

Viera Macová-Barošková | 5.9.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart