< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Rokovania v Chorvátsku

7. 5. 2009 sa v Chorvátsku v sídle ústredia Evanjelickej a. v. cirkvi (ECRH) v Osijeku, stretli zástupcovia našej a chorvátskej cirkvi, aby prerokovali otázky vzájomnej spolupráce. Za ECAV sa zúčastnilo predsedníctvo ECAV – generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 12.5.2009

viac

Prezentácia kníh o Slovákoch v Maďarsku

V bratislavskom Klube spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave 12. februára Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadal prezentáciu troch kníh o Slovákoch v Maďarsku.

 

-eš- | 3.3.2009

viac

Na návšteve u slovenských evanjelikov v Budapešti

Počas stretnutia zborov biskupov ECAV na Slovensku a Ev. cirkvi v Maďarsku v dňoch 11. – 12. 2009 sme navštívili aj Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Budapešti, kde sa konali večerné služby Božie a pracovná večera.

 

Edita Škodová | 26.2.2009

viac

Adventná služba lásky

Vianočné balíčky pre deti v Rumunsku sú jednou z foriem humanitárnej pomoci, ktoré realizuje Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku (ED) už od roku 2005. V tomto roku boli darčeky venované deťom v Butíne.

 

Marta Lipovská | 15.12.2008

viac

Deklarácia z konferencie o Slovákov žijúcich v zahraničí

Na konferencii Vplyv evanjelického náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti, ktorá sa konala v dňoch 19. a 20. septembra 2008 v Prahe (pozri tu), bola prijatá nasledujúca Deklarácia:

 

-dv- | 3.10.2008

viac

Delegácia ECAV na Slovensku na konferencii v Prahe

V dňoch 19. a 20. septembra 2008 sa v Prahe konala konferencia Vplyv evanjelického náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia slovenských evanjelických komunít zo sveta, ako i delegácia ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 25.9.2008

viac

Generálny biskup navštívil Slovákov v Srbsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga s manželkou sa vrátili z niekoľkodňovej oficiálnej návštevy Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi (SEAVC) v Srbsku vo Vojvodine, kde boli na pozvanie biskupa SEAVC v Srbsku Samuela Vrbovského. Sprevádzal ich senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík.

 

Edita Škodová | 18.7.2008

viac

DIAKONIA NA DOLNEJ ZEMI (pokračovanie) – Kovačica

Aktivity Evanjelickej diakonie už od jej znovuobnovenia v roku 1991 presahovali hranice Slovenska. Humanitárna činnosť a posthumanitárna pomoc následne vyústili do rozvojovej spolupráce podporovanej štátom. Do samostatnej kapitoly zahraničných vzťahov Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku (ED) patria slovenskí rodáci na Dolnej zemi, v súčasnosti najmä v Srbsku a Rumunsku.

 

Marta Lipovská | 13.3.2008

viac

DIAKONIA NA DOLNEJ ZEMI – Nadlak

Aktivity Evanjelickej diakonie už od jej znovuobnovenia v roku 1991 siahali za hranice Slovenska. Najskôr sa zamerali na rekondičné pobyty detí z bývalej Juhoslávie v slovenských rodinách, neskôr zvyšovali príležitosti mladých ľudí pracovať v zahraničí (dobrovoľnícke a au-pair pobyty v Nemecku), postupne vypomáhali humanitárnou činnosťou, ktorá vyústila do rozvojovej spolupráce podporovanej štátom.

 

Marta Lipovská | 12.3.2008

viac

Kultúrne dedičstvo Slovákov zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadal v dňoch 25. – 26. 10. 2008 konferenciu s názvom Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa konala v účelovom zariadení Úradu vlády SR v hoteli Bôrik pod záštitou podpredsedu vlády Dušana Čaploviča. Za evanjelickú cirkev sa na nej zúčastnili senior Juraj Bálint z Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nadlaku (Rumunsko) a Dušan Saják zo Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Iloku (Chorvátsko) a Edita Sabolíková, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ.

 

Edita Sabolíková | 2.11.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart