< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Návšteva nadbiskupa Marina Srakiča v Iloku

Nadbiskup Mons. dr. Marin Srakić (Ďakovačko osiječke nadbiskupije) navštívil 26. 2. 2010 Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku.

 

Dušan Saják, zborový farár | 21.3.2010

viac

Ekumenický svetový deň modlitieb v Iloku

5. marca 2010 sa stretli evanjelici a katolíci v Evanjelickom slovenskom a. v. cirkevnom zbore Ilok k spoločným modlitbám.

 

Dušan Saják, zborový farár | 21.3.2010

viac

O kultúre Slovákov v zahraničí

Ľ. BARTALSKÁ: Znalosť materinského jazyka závisí od možnosti používať ho O kultúre Slovákov žijúcich v zahraničí sa TASR zhovárala s riaditeľkou odboru kultúry Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ľubicou Bartalskou.

 

-eš- | 9.3.2010

viac

Ekumenický modlitebný týždeň v Iloku

Modlitebný ekumenický týždeň v Iloku sa niesol v duchu Lukášovho evanjelia 24.48 v. „Vy ste svedkovia toho...“

 

Dušan Saják, zborový farár | 17.2.2010

viac

Rodákom zo Sirka na Slovensku i vo svete

Sestra Čižmárová spolu so sestrou farárkou Hrivnakovou nás požiadali, aby sme im pomohli prostredníctvom našej stránky pri ich zmysluplnej práci v prospech Sirku.

 

-eš- | 16.2.2010

viac

Ako žijú Slováci na Dolnej zemi

Slováci v Chorvátsku sa nestratili, ale žijú, stretávajú sa, konajú, vzdelávajú sa. Viac sa dozviete na www.eavscoilok.blog.hr. Nech rastie, aby o Slovákoch - evanjelikoch vedeli po svete. O ceste do Iloku píše Mgr. Vladimír Ferenčík.

 

Vladimír Ferenčík, ev. farár  | 15.2.2010

viac

Granty pre zahraničných Slovákov

Inštitúcie združujúce Slovákov žijúcich v zahraničí sa môžu aj v tomto roku uchádzať o podporu v rámci dotačného programu vyhláseného Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Termín uzávierky na predkladanie projektov je 1. 2. 2010.

 

-eš- | 28.1.2010

viac

Pamiatka reformácie v Osijeku

V Evanjelickej cirkvi v Chorvátsku je už roky tradíciou, že cirkevníci s kňazmi z celej krajiny pricestujú do Osijeku, kde spolu zadržia pamätný deň reformácie s myšlienkou na Dr. Martina Luthera, na jeho 95 výpovedí a na celú jeho snahu obnoviť cirkev.

 

Dušan Saják, ev. farár CZ Ilok  | 2.12.2009

viac

Brezovčania u krajanov v Poľnom Berinčoku

9. 10. - 11. 10. 2009 sa 23 členov cirkevného zboru z Brezovej pod Bradlom na čele s predsedníctvom zboru zúčastnilo na Národnostnom a umeleckom festivale ochotníkov v južnej časti Dolnej zeme.

 

Jana Bôžiková | 20.11.2009

viac

Evanjelici v Hajdušici majú nový Boží chrám

Biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuel Vrbovský 11. októbra 2009 posvätil nový Boží chrám v Hajdušici (Srbsko).

 

Ondrej Rišiaň | 19.11.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart