< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Originálne zákony Žilinskej synody

Publikáciu Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody si môžete objednať v Národnom bibliografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine na adrese maria.cervikova@snk.sk. Faksimilné (širšie) vydanie je v cene 8,5 €; bibliofília (ručná väzba) v cene 27,5 €.

 

Miloš Kovačka | 25.8.2010

viac

170. výročie narodenia D. Bacháta oslávili v Budapešti

Na spomienkové služby Božie do Budapešti pri príležitosti 170. výročia narodenia Daniela Bacháta, evanjelického farára a biskupa, prišli aj hostia z jeho rodnej obce – z CZ ECAV v Ratkovej.

 

EvÉlet-infó | 6.8.2010

viac

Stretnutie slovenských farárov vo Veňareci

Prvé rokovanie slovenských farárov v Maďarsku v tomto roku sa uskutočnilo 5. mája 2010 vo Veňareci. Naše stretnutie sme začali spevom a v modlitbe sme prosili o požehnanie pre naše rokovanie.

 

Hilda Guláčiová-Fabuľová, ev. farárka, Budapešť  | 18.5.2010

viac

Farby Lutherovej ruže pri Balatone

5. a 6. marca 2010 Maďarská evanjelická konferencia usporiadala v Révfülöpi pri Balatone sympózium o materinskej reči, cirkvi a národnosti pod názvom „Farby Lutherovej ruže“. Odznela na ňom aj prednáška o Žilinskej synode.

 

Hilda Guláčiová-Fabuľová, ev. farárka v Budapešti | 29.3.2010

viac

Návšteva nadbiskupa Marina Srakiča v Iloku

Nadbiskup Mons. dr. Marin Srakić (Ďakovačko osiječke nadbiskupije) navštívil 26. 2. 2010 Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku.

 

Dušan Saják, zborový farár | 21.3.2010

viac

Ekumenický svetový deň modlitieb v Iloku

5. marca 2010 sa stretli evanjelici a katolíci v Evanjelickom slovenskom a. v. cirkevnom zbore Ilok k spoločným modlitbám.

 

Dušan Saják, zborový farár | 21.3.2010

viac

O kultúre Slovákov v zahraničí

Ľ. BARTALSKÁ: Znalosť materinského jazyka závisí od možnosti používať ho O kultúre Slovákov žijúcich v zahraničí sa TASR zhovárala s riaditeľkou odboru kultúry Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ľubicou Bartalskou.

 

-eš- | 9.3.2010

viac

Ekumenický modlitebný týždeň v Iloku

Modlitebný ekumenický týždeň v Iloku sa niesol v duchu Lukášovho evanjelia 24.48 v. „Vy ste svedkovia toho...“

 

Dušan Saják, zborový farár | 17.2.2010

viac

Rodákom zo Sirka na Slovensku i vo svete

Sestra Čižmárová spolu so sestrou farárkou Hrivnakovou nás požiadali, aby sme im pomohli prostredníctvom našej stránky pri ich zmysluplnej práci v prospech Sirku.

 

-eš- | 16.2.2010

viac

Ako žijú Slováci na Dolnej zemi

Slováci v Chorvátsku sa nestratili, ale žijú, stretávajú sa, konajú, vzdelávajú sa. Viac sa dozviete na www.eavscoilok.blog.hr. Nech rastie, aby o Slovákoch - evanjelikoch vedeli po svete. O ceste do Iloku píše Mgr. Vladimír Ferenčík.

 

Vladimír Ferenčík, ev. farár  | 15.2.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart