< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Vzácna návšteva v Lutherovom dvore

Človek je rád, keď k nemu prídu dobrosrdeční ľudia s úprimným záujmom. Slovenskému evanjelickému cirkevnému zboru a. v. v Budapešti sa to pošťastilo 20. októbra 2010, keď Lutherov dvor navštívil riaditeľ GBÚ ECAV na Slovensku Ing. Dušan Vagaský s Mgr. Marcelou Kmeťovou, tajomníčkou pre zahraničie.

 

Gregor Papuček, zborový dozorca | 15.11.2010

viac

Celoštátne stretnutie slovenských evanjelických farárov v Maďarsku

V tomto roku už dvakrát mali rokovanie tí evanjelickí farári v Maďarsku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch so slovenskými koreňmi: na jar, v máji, sme sa stretli vo Veňarci a teraz, 26. októbra 2010, v Jači.

 

Hilda Gulácsiová-Fabulyová, zborová farárka  | 15.11.2010

viac

Eva Husáriková vystavuje v Bratislave

Výstavu 52 obrazov Evy Husárikovej pod názvom „ORA ET LABORA“ – „Modli sa a pracuj“ 11. októbra 2010 otvoril generálny biskup Miloš Klátik, ktorý prevzal záštitu nad touto výstavou. Na vernisáž pricestovala z Kovačice i Eva Husáriková so synom.

 

 | 12.10.2010

viac

Tlačová správa z II. konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

Na pozvanie Slovenského evanjelického luteránskeho cirkevného zboru v Nadlaku a za podpory a spolupráce s Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom v Bratislave sa v dňoch 23. – 26. 9. 2010 uskutočnila už II. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí.

 

Dušan Tillinger, Praha | 11.10.2010

viac

Na návšteve v nadlackých školách

V rumunskom mestečku Nadlak sa 23. – 26. 9. 2010 konalo II. stretnutie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. V rámci neho sa delegácia z ECAV na Slovensku zaujímala aj o fungovanie slovenských škôl a vyučovanie ev. náboženstva.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy  | 1.10.2010

viac

Stretnutie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

V dňoch 24. až 26. septembra 2010 sa v rumunskom Nadlaku konalo v poradí už II. stretnutie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktoré nadväzovalo na podobné stretnutie uskutočnené pred 2 rokmi v Prahe.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 28.9.2010

viac

Originálne zákony Žilinskej synody

Publikáciu Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody si môžete objednať v Národnom bibliografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine na adrese maria.cervikova@snk.sk. Faksimilné (širšie) vydanie je v cene 8,5 €; bibliofília (ručná väzba) v cene 27,5 €.

 

Miloš Kovačka | 25.8.2010

viac

170. výročie narodenia D. Bacháta oslávili v Budapešti

Na spomienkové služby Božie do Budapešti pri príležitosti 170. výročia narodenia Daniela Bacháta, evanjelického farára a biskupa, prišli aj hostia z jeho rodnej obce – z CZ ECAV v Ratkovej.

 

EvÉlet-infó | 6.8.2010

viac

Stretnutie slovenských farárov vo Veňareci

Prvé rokovanie slovenských farárov v Maďarsku v tomto roku sa uskutočnilo 5. mája 2010 vo Veňareci. Naše stretnutie sme začali spevom a v modlitbe sme prosili o požehnanie pre naše rokovanie.

 

Hilda Guláčiová-Fabuľová, ev. farárka, Budapešť  | 18.5.2010

viac

Farby Lutherovej ruže pri Balatone

5. a 6. marca 2010 Maďarská evanjelická konferencia usporiadala v Révfülöpi pri Balatone sympózium o materinskej reči, cirkvi a národnosti pod názvom „Farby Lutherovej ruže“. Odznela na ňom aj prednáška o Žilinskej synode.

 

Hilda Guláčiová-Fabuľová, ev. farárka v Budapešti | 29.3.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart