< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Ozajstné svätodušné sviatky v Budapešti

K 200. výročiu posvätenia Ev. kostola na Deákovom námestí v Budapešti sa počas svätodušných sviatkov 12. 6. 2011 konali oslavy tohto významného výročia. Zúčastnil sa na nich aj brat biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda.

 

Hilda Guláčiová-Fabuľová, ev. farárka v Budapešti | 20.6.2011

viac

My konfirmandi voláme vás, pomôžte nám s Kristom žiť, kým je na to čas...

Cirkevný a. v. zbor Ilok každoročne prežíva konfirmáciu. Podobne tomu bolo aj 8. mája 2011, keď bolo jedenásť dietok prijatých medzi dospelých údov cirkvi.

 

Dušan a Božena Sajákovci  | 25.5.2011

viac

Regionálna konferencia o práci a postavení žien v cirkvi a spoločnosti

V Kovačici (Srbsko) sa v dňoch 6. - 8. 5. 2011 konala konferencia pre región strednej a východnej Európy pod názvom Vyzvanie luteránskeho spoločenstva v Európe k celkovej rodovej rovnosti.

 

Katarína Pucovská | 10.5.2011

viac

Závery z rokovania delegácie slovenských evanjelikov zo zahraničia a predstaviteľov ECAV na Slovensku

Stretnutie sa uskutočnilo po vzájomnej dohode zástupcov prípravného výboru Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí (ZSEZZ) a vedenia ECAV na Slovensku na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. Otvoril ho modlitbou reverend Dušan Tóth z Toronta (Kanada).

 

Janka Haluková | 7.5.2011

viac

Generálny biskup navštívil dolnozemských Slovákov

Brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa na pozvanie biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuela Vrbovského a predsedu kňazskej konferencie brata farára Jána Cicku v sprievode svojej manželky a hlavnej ekonómky GBÚ sestry M. Stašiniakovej zúčastnil na kňazskej konferencii Slovenskej ev. a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Marta Stašiniaková | 20.4.2011

viac

ÚSŽZ rozvíja efektívne formy spolupráce s ECAV

Dňa 5. apríla 2011 sa uskutočnilo na pôde Generálneho biskupského úradu (GBÚ) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku rokovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí M. Vetráka s generálnym biskupom evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku M. Klátikom. Rokovania sa zúčastnili aj poverený riaditeľ teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO) M. Štrbka a riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

 

D. Vagaský | 12.4.2011

viac

Prezentácia učebnice náboženstva

Na Biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene sa 24. marca 2011 uskutočnilo stretnutie školských dekanov zo seniorátov a duchovných správcov evanjelických škôl na prezentácii učebnice "Vo viere žiť, vo viere oslavovať", ktorá vyšla v roku 2010 vo vydavateľstva Porta Libri.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 28.3.2011

viac

Slovenčina je pre Nadlačanov cenné dedičstvo, ktoré stále žijú a ctia

Žijú v Rumunsku viac ako dve storočia. Hovoria po slovensky napriek tomu, že sú stovky kilometrov vzdialení a aktívne udržiavajú tradície svojich predkov. Hovoria, že majú dve vlasti, Rumunsko a Slovensko. Slováci patria v Rumunsku medzi menšiny, no v kultúrnom živote a zachovávaní tradícii sú veľmi aktívni. Podľa posledného sčítania žije na území Rumunska viac ako 17-tisíc Slovákov.

 

ĽUBICA KUBIŠOVÁ  | 30.12.2010

viac

Konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí 2010

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010 sa dnes začala v Kongresovom centre City Hotel Bratislava pod záštitou premiérka Ivety Radičovej. Pozdravný príhovor na úvod konferencie mal aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 29.11.2010

viac

Evanjelickí duchovní slovenského sveta

Rozhovor s Dušanom Tillingerom, superintendentom SECAV v Prahe, o stretnutí evanjelikov v Nadlaku v septembri 2010, uverejnený v Slovenských národných novinách; 45/2010; 09/11/2010

 

Viera D. Tapalagová  | 28.11.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart