< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Závery z rokovania delegácie slovenských evanjelikov zo zahraničia a predstaviteľov ECAV na Slovensku

Stretnutie sa uskutočnilo po vzájomnej dohode zástupcov prípravného výboru Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí (ZSEZZ) a vedenia ECAV na Slovensku na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. Otvoril ho modlitbou reverend Dušan Tóth z Toronta (Kanada).

 

Janka Haluková | 7.5.2011

viac

Generálny biskup navštívil dolnozemských Slovákov

Brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa na pozvanie biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuela Vrbovského a predsedu kňazskej konferencie brata farára Jána Cicku v sprievode svojej manželky a hlavnej ekonómky GBÚ sestry M. Stašiniakovej zúčastnil na kňazskej konferencii Slovenskej ev. a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Marta Stašiniaková | 20.4.2011

viac

ÚSŽZ rozvíja efektívne formy spolupráce s ECAV

Dňa 5. apríla 2011 sa uskutočnilo na pôde Generálneho biskupského úradu (GBÚ) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku rokovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí M. Vetráka s generálnym biskupom evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku M. Klátikom. Rokovania sa zúčastnili aj poverený riaditeľ teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO) M. Štrbka a riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

 

D. Vagaský | 12.4.2011

viac

Prezentácia učebnice náboženstva

Na Biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene sa 24. marca 2011 uskutočnilo stretnutie školských dekanov zo seniorátov a duchovných správcov evanjelických škôl na prezentácii učebnice "Vo viere žiť, vo viere oslavovať", ktorá vyšla v roku 2010 vo vydavateľstva Porta Libri.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 28.3.2011

viac

Slovenčina je pre Nadlačanov cenné dedičstvo, ktoré stále žijú a ctia

Žijú v Rumunsku viac ako dve storočia. Hovoria po slovensky napriek tomu, že sú stovky kilometrov vzdialení a aktívne udržiavajú tradície svojich predkov. Hovoria, že majú dve vlasti, Rumunsko a Slovensko. Slováci patria v Rumunsku medzi menšiny, no v kultúrnom živote a zachovávaní tradícii sú veľmi aktívni. Podľa posledného sčítania žije na území Rumunska viac ako 17-tisíc Slovákov.

 

ĽUBICA KUBIŠOVÁ  | 30.12.2010

viac

Konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí 2010

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010 sa dnes začala v Kongresovom centre City Hotel Bratislava pod záštitou premiérka Ivety Radičovej. Pozdravný príhovor na úvod konferencie mal aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 29.11.2010

viac

Evanjelickí duchovní slovenského sveta

Rozhovor s Dušanom Tillingerom, superintendentom SECAV v Prahe, o stretnutí evanjelikov v Nadlaku v septembri 2010, uverejnený v Slovenských národných novinách; 45/2010; 09/11/2010

 

Viera D. Tapalagová  | 28.11.2010

viac

Vzácna návšteva v Lutherovom dvore

Človek je rád, keď k nemu prídu dobrosrdeční ľudia s úprimným záujmom. Slovenskému evanjelickému cirkevnému zboru a. v. v Budapešti sa to pošťastilo 20. októbra 2010, keď Lutherov dvor navštívil riaditeľ GBÚ ECAV na Slovensku Ing. Dušan Vagaský s Mgr. Marcelou Kmeťovou, tajomníčkou pre zahraničie.

 

Gregor Papuček, zborový dozorca | 15.11.2010

viac

Celoštátne stretnutie slovenských evanjelických farárov v Maďarsku

V tomto roku už dvakrát mali rokovanie tí evanjelickí farári v Maďarsku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch so slovenskými koreňmi: na jar, v máji, sme sa stretli vo Veňarci a teraz, 26. októbra 2010, v Jači.

 

Hilda Gulácsiová-Fabulyová, zborová farárka  | 15.11.2010

viac

Eva Husáriková vystavuje v Bratislave

Výstavu 52 obrazov Evy Husárikovej pod názvom „ORA ET LABORA“ – „Modli sa a pracuj“ 11. októbra 2010 otvoril generálny biskup Miloš Klátik, ktorý prevzal záštitu nad touto výstavou. Na vernisáž pricestovala z Kovačice i Eva Husáriková so synom.

 

 | 12.10.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart