< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

200 rokov chrámu Božieho v Nadlaku

V rumunskom Nadlaku sa v dňoch 18. – 20. mája 2012 konali oslavy 200. výročia položenia základného kameňa nadlackého chrámu Božieho. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny dozorca Pavel Delinga; kázňou slova Božieho poslúžil biskup ZD Milan Krivda.

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 24.5.2012

viac

Náboženský život Slovákov v Kanade

V stredu 14. 3. 2012 predseda Kanadského slovenského inštitútu v Toronte Ondrej Miháľ v zasadačke na GBÚ v Bratislave prezentoval svoju knihu "Náboženský život Slovákov v Kanade". Početným prítomným sa prihovoril aj dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 19.3.2012

viac

Pastorálne zaopatrenie študentov zo Slovenska v Prahe a Brne

O pastorálnom zaopatrení evanjelickej a. v. mládeže zo Slovenska, ktorá študuje v Českej republike, bude zrejme hovoriť pripravovaná partnerská zmluva medzi ECAV na Slovensku a ECAV v ČR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU, riaditel@ecav.sk | 5.3.2012

viac

Inštalácia Mariána Čopa v Prahe

V Chráme sv. Michala v Prahe, V Jirchářích 14, bol 5. februára 2012 inštalovaný nový zborový farár Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru ECAV v Českej republike Marián Čop.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 7.2.2012

viac

Činnosť cirkví a náboženských spoločností v krajanskom prostredí

Dňa 24. októbra 2011 sa v Bratislave konal odborný seminár Činnosť cirkví a náboženských spoločností v krajanskom prostredí a štátna politika starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 9.1.2012

viac

Zo zasadania Prípravného výboru Združenia slovenských evanjelikov v zahraničí

3. − 11. 10. 2011 sa v Aurore (Kanada) konalo zasadnutie na tému Rozvoj aktivít slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí spojené s návštevami a separátnymi stretnutiami s duchovnými a zástupcami Slovenskej ev. komunity v provincii Ontário.

 

D. Tillinger, dusan.tillinger@gmail.com, J. Haluková, janka.halukova@seznam.cz | 17.10.2011

viac

Návšteva Nadlačanov v Iloku

Nadlacký mestský klub dôchodcov začiatkom septembra navštívil svojho rodáka − farára Dušana Sajáka, ktorý pôsobí spolu s manželkou Boženou, evanjelickou farárkou, v mestečku Ilok v Chorvátsku.

 

Mária Ľavrincová, Anna Rău-Lehotská, Ilok | 17.10.2011

viac

Ozajstné svätodušné sviatky v Budapešti

K 200. výročiu posvätenia Ev. kostola na Deákovom námestí v Budapešti sa počas svätodušných sviatkov 12. 6. 2011 konali oslavy tohto významného výročia. Zúčastnil sa na nich aj brat biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda.

 

Hilda Guláčiová-Fabuľová, ev. farárka v Budapešti | 20.6.2011

viac

My konfirmandi voláme vás, pomôžte nám s Kristom žiť, kým je na to čas...

Cirkevný a. v. zbor Ilok každoročne prežíva konfirmáciu. Podobne tomu bolo aj 8. mája 2011, keď bolo jedenásť dietok prijatých medzi dospelých údov cirkvi.

 

Dušan a Božena Sajákovci  | 25.5.2011

viac

Regionálna konferencia o práci a postavení žien v cirkvi a spoločnosti

V Kovačici (Srbsko) sa v dňoch 6. - 8. 5. 2011 konala konferencia pre región strednej a východnej Európy pod názvom Vyzvanie luteránskeho spoločenstva v Európe k celkovej rodovej rovnosti.

 

Katarína Pucovská | 10.5.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart