< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Spomienka na brata Vojtecha Vecána

V Evanjelickom a. v. kostole sv. Michala V Jirchářích v Prahe 1 sa 15. júna 2012 konala posledná rozlúčka s bratom Ing. Vojtechom Vecánom, ktorý zomrel 7. júna 2012.

 

Ján Boldiš, Praha | 18.6.2012

viac

LIPTOV A ILOK, ILOK A LIPTOV

Pred dvoma rokmi sme sa z CZ Ilok vybrali na Liptov, odkiaľ sme si obzreli sever Slovenska, Tatry aj Považie až po rodisko p. farárky. Ubytovanie nám poskytol CZ ECAV Liptovský Mikuláš, kde sme sa razom ocitli v jadre pôsobiska všetkých našich národných velikánov.

 

Božena Sajáková, ev. farárka, Ilok | 31.5.2012

viac

Konfirmácia detí v Iloku

V ev. a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku sa 13. mája 2012 konala konfirmácia. Nakoľko v druhú májovú nedeľu si pripomíname i Deň matiek, v rámci tejto slávnosti konfirmandi spolu s deťmi pozdravili básňou, piesňou i kvetom svoje mamy a staré mamy.

 

Božena Sajáková, ev. farárka, Ilok | 29.5.2012

viac

200 rokov chrámu Božieho v Nadlaku

V rumunskom Nadlaku sa v dňoch 18. – 20. mája 2012 konali oslavy 200. výročia položenia základného kameňa nadlackého chrámu Božieho. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny dozorca Pavel Delinga; kázňou slova Božieho poslúžil biskup ZD Milan Krivda.

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 24.5.2012

viac

Náboženský život Slovákov v Kanade

V stredu 14. 3. 2012 predseda Kanadského slovenského inštitútu v Toronte Ondrej Miháľ v zasadačke na GBÚ v Bratislave prezentoval svoju knihu "Náboženský život Slovákov v Kanade". Početným prítomným sa prihovoril aj dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 19.3.2012

viac

Pastorálne zaopatrenie študentov zo Slovenska v Prahe a Brne

O pastorálnom zaopatrení evanjelickej a. v. mládeže zo Slovenska, ktorá študuje v Českej republike, bude zrejme hovoriť pripravovaná partnerská zmluva medzi ECAV na Slovensku a ECAV v ČR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU, riaditel@ecav.sk | 5.3.2012

viac

Inštalácia Mariána Čopa v Prahe

V Chráme sv. Michala v Prahe, V Jirchářích 14, bol 5. februára 2012 inštalovaný nový zborový farár Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru ECAV v Českej republike Marián Čop.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 7.2.2012

viac

Činnosť cirkví a náboženských spoločností v krajanskom prostredí

Dňa 24. októbra 2011 sa v Bratislave konal odborný seminár Činnosť cirkví a náboženských spoločností v krajanskom prostredí a štátna politika starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 9.1.2012

viac

Zo zasadania Prípravného výboru Združenia slovenských evanjelikov v zahraničí

3. − 11. 10. 2011 sa v Aurore (Kanada) konalo zasadnutie na tému Rozvoj aktivít slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí spojené s návštevami a separátnymi stretnutiami s duchovnými a zástupcami Slovenskej ev. komunity v provincii Ontário.

 

D. Tillinger, dusan.tillinger@gmail.com, J. Haluková, janka.halukova@seznam.cz | 17.10.2011

viac

Návšteva Nadlačanov v Iloku

Nadlacký mestský klub dôchodcov začiatkom septembra navštívil svojho rodáka − farára Dušana Sajáka, ktorý pôsobí spolu s manželkou Boženou, evanjelickou farárkou, v mestečku Ilok v Chorvátsku.

 

Mária Ľavrincová, Anna Rău-Lehotská, Ilok | 17.10.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart