< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Inštalácia Mariána Čopa v Prahe

V Chráme sv. Michala v Prahe, V Jirchářích 14, bol 5. februára 2012 inštalovaný nový zborový farár Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru ECAV v Českej republike Marián Čop.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 7.2.2012

viac

Činnosť cirkví a náboženských spoločností v krajanskom prostredí

Dňa 24. októbra 2011 sa v Bratislave konal odborný seminár Činnosť cirkví a náboženských spoločností v krajanskom prostredí a štátna politika starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 9.1.2012

viac

Zo zasadania Prípravného výboru Združenia slovenských evanjelikov v zahraničí

3. − 11. 10. 2011 sa v Aurore (Kanada) konalo zasadnutie na tému Rozvoj aktivít slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí spojené s návštevami a separátnymi stretnutiami s duchovnými a zástupcami Slovenskej ev. komunity v provincii Ontário.

 

D. Tillinger, dusan.tillinger@gmail.com, J. Haluková, janka.halukova@seznam.cz | 17.10.2011

viac

Návšteva Nadlačanov v Iloku

Nadlacký mestský klub dôchodcov začiatkom septembra navštívil svojho rodáka − farára Dušana Sajáka, ktorý pôsobí spolu s manželkou Boženou, evanjelickou farárkou, v mestečku Ilok v Chorvátsku.

 

Mária Ľavrincová, Anna Rău-Lehotská, Ilok | 17.10.2011

viac

Ozajstné svätodušné sviatky v Budapešti

K 200. výročiu posvätenia Ev. kostola na Deákovom námestí v Budapešti sa počas svätodušných sviatkov 12. 6. 2011 konali oslavy tohto významného výročia. Zúčastnil sa na nich aj brat biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda.

 

Hilda Guláčiová-Fabuľová, ev. farárka v Budapešti | 20.6.2011

viac

My konfirmandi voláme vás, pomôžte nám s Kristom žiť, kým je na to čas...

Cirkevný a. v. zbor Ilok každoročne prežíva konfirmáciu. Podobne tomu bolo aj 8. mája 2011, keď bolo jedenásť dietok prijatých medzi dospelých údov cirkvi.

 

Dušan a Božena Sajákovci  | 25.5.2011

viac

Regionálna konferencia o práci a postavení žien v cirkvi a spoločnosti

V Kovačici (Srbsko) sa v dňoch 6. - 8. 5. 2011 konala konferencia pre región strednej a východnej Európy pod názvom Vyzvanie luteránskeho spoločenstva v Európe k celkovej rodovej rovnosti.

 

Katarína Pucovská | 10.5.2011

viac

Závery z rokovania delegácie slovenských evanjelikov zo zahraničia a predstaviteľov ECAV na Slovensku

Stretnutie sa uskutočnilo po vzájomnej dohode zástupcov prípravného výboru Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí (ZSEZZ) a vedenia ECAV na Slovensku na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. Otvoril ho modlitbou reverend Dušan Tóth z Toronta (Kanada).

 

Janka Haluková | 7.5.2011

viac

Generálny biskup navštívil dolnozemských Slovákov

Brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa na pozvanie biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuela Vrbovského a predsedu kňazskej konferencie brata farára Jána Cicku v sprievode svojej manželky a hlavnej ekonómky GBÚ sestry M. Stašiniakovej zúčastnil na kňazskej konferencii Slovenskej ev. a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Marta Stašiniaková | 20.4.2011

viac

ÚSŽZ rozvíja efektívne formy spolupráce s ECAV

Dňa 5. apríla 2011 sa uskutočnilo na pôde Generálneho biskupského úradu (GBÚ) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku rokovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí M. Vetráka s generálnym biskupom evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku M. Klátikom. Rokovania sa zúčastnili aj poverený riaditeľ teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO) M. Štrbka a riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

 

D. Vagaský | 12.4.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart