< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí

V hoteli Bôrik v Bratislave sa 30. októbra 2012 dopoludnia uskutočnilo otvorenie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012, na ktorom sa našim rodákom žijúcim v zahraničí prihovoril aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 31.10.2012

viac

Americký biskup na návšteve Slovenska

Vo štvrtok 12. júla 2012 navštívil ECAV na Slovensku biskup Evanjelicko-lutheránskej cirkvi Missourskej synody rev. Dr. David Stechholz v sprievode farárov rev. Dušana Tótha a rev. Dušana Tillingera.

 

Ľubomír Marcina, SED Košeca | 18.7.2012

viac

Kovačičania na Slovensku

Cirkevný zbor Kovačica II vedený zborovou farárkou Annou Petrákovou v dňoch 4. - 8. júla 2012 pobudol v Myjavskom senioráte. Pri príležitosti Dňa Cyrila a Metoda sa Kovačičania najprv zúčastnili na službách Božích na hrade Branč a potom aj na nedeľňajších službách Božích v Ev. a. v. kostole v Senici.

 

Katarína Pucovská, Kovačica, www.kulpin.net | 12.7.2012

viac

Partnerská zmluva s ECAV v ČR podpísaná

Predsedníctvo ECAV v Českej republike – superindentent Marián Čop a starší konzistor Jaromír Neuman – navštívili 9. júla 2012 Bratislavu a na GBÚ podpísali partnerskú zmluvu, ktorá právne zakotvuje rámec úzkej spolupráce ECAV na Slovensku a ECAV v ČR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.7.2012

viac

Deklarácia z III. konferencie SEŽZ vo Veľkom Krtíši

Na záver tretieho dňa rokovania delegáti III. konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorá sa konala vo Veľkom Krtíši v dňoch 27. – 29. 6. 2012, prijali deklaráciu (pozri ďalej). Na konferencii bolo prítomných 76 účastníkov z 11 krajín Európy i zo zámoria.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.7.2012

viac

Požehnaný čas medzi Slovákmi v Kanade

Na základe niekoľkonásobného pozvania od viacerých priateľov som na prelome mája a júna t. r. strávil spolu s mojimi dlhoročnými spolupracovníkmi nádherné chvíle v Kanade medzi Slovákmi – emigrantmi či ich potomkami.

 

Jozef Pacek, kaplán, Nové Mesto n/V | 1.7.2012

viac

Z druhého dňa konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorá sa včera začala vo Veľkom Krtíši, dnes pokračovala rokovaním v zasadačke v priestoroch zariadenia Slobodáreň. Večer bola v Dome kultúry otvorená výstava slovenských umelkýň žijúcich v zahraničí a v spoločenskom programe sa predstavili domáce súbory aj zahraniční hostia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.6.2012

viac

Slovenskí evanjelici zo zahraničia rokujú vo Veľkom Krtíši

27. júna 2012 sa slávnostnými službami Božími v Ev. a. v. kostole vo Veľkom Krtíši začala III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorí sa po I. konferencii v Prahe a II. konferencii v Nadlaku tentotaz zišli v Novohrade, odkiaľ sa v minulosti vysťahovalo na Dolnú zem najviac Slovákov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.6.2012

viac

Na týždeň spustená kotva v Luteránskom prístave

Keď som pred ôsmimi rokmi prvýkrát navštívil Lutheran Haven (Luteránsky prístav) na Floride, dal som vtedy mnohým prísľub, že ak Pán Boh dá, ešte by som raz prišiel. Moja túžba sa splnila a prísľub, ktorý som vtedy dal Slovákom žijúcim v tomto „luteránskom prístave“, sa z Božej milosti stal skutočnosťou.

 

Ľubomír Marcina, SED Košeca  | 21.6.2012

viac

Konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

Vo Veľkom Krtíši sa v dňoch 27. – 29. 6. 2012 zídu Slováci zo Srbska, z Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Česka, no aj z USA, Kanady, zo Švédska, z Francúzska či Talianska na III. konferencii slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. Program konferencie

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.6.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart