< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Z druhého dňa konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorá sa včera začala vo Veľkom Krtíši, dnes pokračovala rokovaním v zasadačke v priestoroch zariadenia Slobodáreň. Večer bola v Dome kultúry otvorená výstava slovenských umelkýň žijúcich v zahraničí a v spoločenskom programe sa predstavili domáce súbory aj zahraniční hostia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.6.2012

viac

Slovenskí evanjelici zo zahraničia rokujú vo Veľkom Krtíši

27. júna 2012 sa slávnostnými službami Božími v Ev. a. v. kostole vo Veľkom Krtíši začala III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorí sa po I. konferencii v Prahe a II. konferencii v Nadlaku tentotaz zišli v Novohrade, odkiaľ sa v minulosti vysťahovalo na Dolnú zem najviac Slovákov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.6.2012

viac

Na týždeň spustená kotva v Luteránskom prístave

Keď som pred ôsmimi rokmi prvýkrát navštívil Lutheran Haven (Luteránsky prístav) na Floride, dal som vtedy mnohým prísľub, že ak Pán Boh dá, ešte by som raz prišiel. Moja túžba sa splnila a prísľub, ktorý som vtedy dal Slovákom žijúcim v tomto „luteránskom prístave“, sa z Božej milosti stal skutočnosťou.

 

Ľubomír Marcina, SED Košeca  | 21.6.2012

viac

Konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

Vo Veľkom Krtíši sa v dňoch 27. – 29. 6. 2012 zídu Slováci zo Srbska, z Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Česka, no aj z USA, Kanady, zo Švédska, z Francúzska či Talianska na III. konferencii slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. Program konferencie

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.6.2012

viac

Spomienka na brata Vojtecha Vecána

V Evanjelickom a. v. kostole sv. Michala V Jirchářích v Prahe 1 sa 15. júna 2012 konala posledná rozlúčka s bratom Ing. Vojtechom Vecánom, ktorý zomrel 7. júna 2012.

 

Ján Boldiš, Praha | 18.6.2012

viac

LIPTOV A ILOK, ILOK A LIPTOV

Pred dvoma rokmi sme sa z CZ Ilok vybrali na Liptov, odkiaľ sme si obzreli sever Slovenska, Tatry aj Považie až po rodisko p. farárky. Ubytovanie nám poskytol CZ ECAV Liptovský Mikuláš, kde sme sa razom ocitli v jadre pôsobiska všetkých našich národných velikánov.

 

Božena Sajáková, ev. farárka, Ilok | 31.5.2012

viac

Konfirmácia detí v Iloku

V ev. a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku sa 13. mája 2012 konala konfirmácia. Nakoľko v druhú májovú nedeľu si pripomíname i Deň matiek, v rámci tejto slávnosti konfirmandi spolu s deťmi pozdravili básňou, piesňou i kvetom svoje mamy a staré mamy.

 

Božena Sajáková, ev. farárka, Ilok | 29.5.2012

viac

200 rokov chrámu Božieho v Nadlaku

V rumunskom Nadlaku sa v dňoch 18. – 20. mája 2012 konali oslavy 200. výročia položenia základného kameňa nadlackého chrámu Božieho. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny dozorca Pavel Delinga; kázňou slova Božieho poslúžil biskup ZD Milan Krivda.

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 24.5.2012

viac

Náboženský život Slovákov v Kanade

V stredu 14. 3. 2012 predseda Kanadského slovenského inštitútu v Toronte Ondrej Miháľ v zasadačke na GBÚ v Bratislave prezentoval svoju knihu "Náboženský život Slovákov v Kanade". Početným prítomným sa prihovoril aj dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 19.3.2012

viac

Pastorálne zaopatrenie študentov zo Slovenska v Prahe a Brne

O pastorálnom zaopatrení evanjelickej a. v. mládeže zo Slovenska, ktorá študuje v Českej republike, bude zrejme hovoriť pripravovaná partnerská zmluva medzi ECAV na Slovensku a ECAV v ČR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU, riaditel@ecav.sk | 5.3.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart