< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Pomôžte Iločanom

V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku v Chorvátsku už viac ako desať rokov požehnane pôsobí náš brat farár Dušan Saják a jeho manželka sestra farárka Božena Sajáková.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 19.5.2017

viac

Oslavy 500. výročia reformácie v Nadlaku

V dňoch 5. a 6. mája 2017 aj Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku v Rumunsku zasvätil 500. výročie reformácie. Na slávnosti sa zúčastnili všetci traja bratia biskupi ECAV na Slovensku.

 

Juraj Dušan Vanko a Ľudovít Bobčok, Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku | 19.5.2017

viac

Spomienka na Martina Morháča v Budapešti

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Budapešti usporiadal 9. apríla 2017 slávnosti k 155. výročiu svojho osamostatnenia. Spojil ich s posvätením náhrobného kameňa a pamätnej tabule seniora Martina Morháča (1864 – 1941).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.4.2017

viac

Strom reformácie v srbskom Erdevíku

Vo Veľkonočný pondelok 17. apríla 2017 sa v Erdevíku − cirkevnom zbore Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku − konala slávnosť pri 500. výročí reformácie. Na farskom dvore pri tejto príležitosti zasadili Strom reformácie − kanadský javor.

 

Ján Vida, zborový farár v Petrovci | 25.4.2017

viac

Nové na ITV - 70. výročie Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Slováci v zahraničí prinášame obrazovú správu z osláv 70. výročie založenia Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 10.4.2017

viac

Prezentácia ročeniek Slovákov v Maďarsku 12. 4.

Pozývame vás na prezentáciu dvoch ročeniek Slovákov v Maďarsku: Čabiansky kalendár a Náš kalendár, ktorá sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 o 17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na Konventnej 15 v Bratislave.

 

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku | 5.4.2017

viac

70. výročie založenia Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe

V sobotu a nedeľu 25. a 26. februára 2017 si Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pripomenul 70. výročia založenia cirkevného zboru. Slávnosti sa konali v Chráme sv. Michala v Jirchářích (Praha 1) v rámci osláv 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.3.2017

viac

Medzi evanjelikmi na Dolnej zemi

Pri putovaní po stopách sťahovania Slovákov na Dolnú zem som v srbskej Vojvodine spoznala aj veľmi aktívnu pani farárku, vdovu po evanjelickom farárovi Štefanovi Valášekovi.

 

Alžbeta Remiášová, Bratislava | 16.2.2017

viac

Vianočná radosť pre deti v Iloku

V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku (Chorvátsko) sa koná veľmi rozsiahla rekonštrukcia kostola, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Aj to spôsobilo obavy, ako zadovážiť vianočné balíčky pre naše deti.

 

Božena a Dušan Sajákovci, ev. a. v. farári v Iloku  | 4.1.2017

viac

Prišli nám vianočné balíčky

Blížia sa vianočné sviatky, keď je veľkou radosťou prijať dar, no ešte väčšou, keď môžeme obdarovať druhých. Pre CZ ECAV Podlužany s pánom farárom Jozefom Havrilom je to čas na realizáciu ďalšieho ročníka projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“.

 

Dušanka Petrak, vedúca Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici | 16.12.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart