< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Spomienka na vystúpenie Slovákov v Kovačici

Na Veľvyslanectve Srbskej republiky na Slovensku sa 18. mája 2017 uskutočnila spomienková akadémia „110 rokov kovačického procesu 1907 − 2017“, venovaná aj 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.5.2017

viac

Pomôžte Iločanom

V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku v Chorvátsku už viac ako desať rokov požehnane pôsobí náš brat farár Dušan Saják a jeho manželka sestra farárka Božena Sajáková.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 19.5.2017

viac

Oslavy 500. výročia reformácie v Nadlaku

V dňoch 5. a 6. mája 2017 aj Evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku v Rumunsku zasvätil 500. výročie reformácie. Na slávnosti sa zúčastnili všetci traja bratia biskupi ECAV na Slovensku.

 

Juraj Dušan Vanko a Ľudovít Bobčok, Slovenský evanjelický luteránsky seniorát v Rumunsku | 19.5.2017

viac

Spomienka na Martina Morháča v Budapešti

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Budapešti usporiadal 9. apríla 2017 slávnosti k 155. výročiu svojho osamostatnenia. Spojil ich s posvätením náhrobného kameňa a pamätnej tabule seniora Martina Morháča (1864 – 1941).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.4.2017

viac

Strom reformácie v srbskom Erdevíku

Vo Veľkonočný pondelok 17. apríla 2017 sa v Erdevíku − cirkevnom zbore Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku − konala slávnosť pri 500. výročí reformácie. Na farskom dvore pri tejto príležitosti zasadili Strom reformácie − kanadský javor.

 

Ján Vida, zborový farár v Petrovci | 25.4.2017

viac

Nové na ITV - 70. výročie Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Slováci v zahraničí prinášame obrazovú správu z osláv 70. výročie založenia Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 10.4.2017

viac

Prezentácia ročeniek Slovákov v Maďarsku 12. 4.

Pozývame vás na prezentáciu dvoch ročeniek Slovákov v Maďarsku: Čabiansky kalendár a Náš kalendár, ktorá sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 o 17.00 hod. v Starom evanjelickom lýceu na Konventnej 15 v Bratislave.

 

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku | 5.4.2017

viac

70. výročie založenia Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe

V sobotu a nedeľu 25. a 26. februára 2017 si Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pripomenul 70. výročia založenia cirkevného zboru. Slávnosti sa konali v Chráme sv. Michala v Jirchářích (Praha 1) v rámci osláv 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.3.2017

viac

Medzi evanjelikmi na Dolnej zemi

Pri putovaní po stopách sťahovania Slovákov na Dolnú zem som v srbskej Vojvodine spoznala aj veľmi aktívnu pani farárku, vdovu po evanjelickom farárovi Štefanovi Valášekovi.

 

Alžbeta Remiášová, Bratislava | 16.2.2017

viac

Vianočná radosť pre deti v Iloku

V Evanjelickom a. v. slovenskom cirkevnom zbore v Iloku (Chorvátsko) sa koná veľmi rozsiahla rekonštrukcia kostola, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Aj to spôsobilo obavy, ako zadovážiť vianočné balíčky pre naše deti.

 

Božena a Dušan Sajákovci, ev. a. v. farári v Iloku  | 4.1.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart