Víkend s návštevou misionára a konfirmácia

Vzácna návšteva z nemeckého Betzingenu zavítala počas víkendu 5. − 7. 8. 2011 do cirkevného zboru v Rankovciach - bol to misionár Hans Martin Dern, ktorý na Slovensku pôsobil 13 rokov (Myjava a Slavošovce).

Hans Martin Dern prišiel na Slovensko so svojou rodinou a siedmimi mladými pracovníkmi, aby videli najmä našu rómsku misiu v Rankovciach, Slavošovciach a Drienčanoch. V súčasnosti sa tento náš vzácny brat venuje Rómom – Sintom v Nemecku mnohí sú kosovskí utečenci – moslimovia a je to náročná práca.

V našom cirkevnom zbore sme mali počuť hosťa kázať na dvoch oslužbách Božích (Čakanovce, Rankovce) a skupina mladých hostí zaspievala v Rankovciach.

Poobede v nedeľu sme mali po dvojročnej príprave konfirmáciu piatich mladých chlapcov, ktorí sa priznávali ku svojmu krstu a vyznávali svoju vieru. Veríme, že z nich budú dobrí spolupracovníci v našej misii, rátame s nimi aj do niektorých projektov, ktoré rozbiehame. Pri konfirmácii vystúpil miestny rómsky spevokol Le Devleskeri khangeri. Konfirmoval miestny zborový farár Ľuboslav Beňo, asistovali hosť misionár Hans Martin Dern a zborový dozorca Dušan Petro.

Návšteva absolvovala aj výstup na Rankovské skaly. Večer hostia z Nemecka strávili spoločný čas pri opekačke s naším dorastom pri piesňach, tancoch, ale aj pantomíme a sprievodnom slove.

Ľuboslav Beňo, zborový farár | 8.8.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart