O Rómoch na konferencii v Ulme

Szilvia Buzalová a Radoslav Gajdoš z Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku sa 19. – 21. apríla 2015 v Ulme zúčastnili na prvej konferencii „Duna Romani Luma“, ktorá sa zaoberala situáciou Rómov v Európe. Koordinátorom bol Baden-Württemberg Stiftung a spoluorganizátormi viaceré cirkvi a organizácie z Nemecka.

Koordinátorom konferencie bol Baden-Württemberg Stiftung a spoluorganizátormi boli viaceré cirkvi a organizácie z Nemecka.

Duna Romani Luma znamená Svet Rómov - a ten podľa slov zúčastnených nie je úplne v poriadku, resp. sa nachádza v zlom stave. Zmeny v politických systémoch Európy najväčšej európskej menšine veľmi nepomohli. Takmer všetci účastníci konferencie skonštatovali, že Rómovia, ktorých v Európe žije takmer dvanásť miliónov, sú tí, ktorí najviac prehrávajú. Pomocné programy EÚ v posledných desaťročiach nedokázali zlepšiť ich situáciu. Prítomný nemecký minister Spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Peter Friedrich poukázal skôr na masívne zhoršenie situácie Rómov od vyhlásenia rómskej dekády EÚ v roku 2004. Zdôraznil aj fakt, že priemerná očakávaná dĺžka života Rómov napríklad na Slovensku je o 15 rokov kratšia ako u ostatného obyvateľstva.

Predseda spolku Sinti a Rómov v Nemecku pán Daniel Strauss vidí ako hlavný problém „spoločenský anticiganizmus“ a „rasisticky naladený cigánsky mýtus“, ale o týchto príčinách sa vedie iba minimálna diskusia. Samozrejme, nestačí iba pomáhať zlepšovať životné podmienky Rómov a podmienky ich bývania. Z dlhodobého hľadiska sa ukazujú ako prínosné najmä projekty v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Pomocou metódy open space sme na konferencii hľadali odpovede na otázky a možné riešenia, ktoré sa spracujú a výsledky budú prezentované na jesennej konferencii k téme Európskej stratégie v povodí Dunaja – EU Donauraumstrategie.

V každom prípade sme sa vydali na cestu, ktorá by nám mala pomôcť skutočne zlepšiť situáciu Rómov v Európe, a zároveň nájsť najvhodnejší spôsob ďalšieho vývoja rómskej otázky v jednotlivých krajinách. Tento záujem je spoločný. Potvrdili nám to aj zástupcovia rómskych a nerómskych organizácií z Európy, predstavitelia cirkvi a diakonie, ako i politickí predstavitelia EÚ. Konferencia bude pokračovať na jeseň 2015.

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 7.5.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart