Letný tábor STROM vo Veľkom Slavkove

STROM – Stretávanie Mladých Rómov, tak sa nazýva dvojročný projekt, ktorý v spolupráci s ECAV na Slovensku pripravilo OZ Pre lepší život v Rankovciach. Celý projekt bol finančne podporený nemeckým spolkom Martin-Luther-Bund.

V rámci tohto projektu sa vybraní traja mladí ľudia z piatich lokalít, kde je najlepšie rozbehnutá rómska misia, začali stretávať na pravidelných mesačných školeniach pri štúdiu Písma svätého a základných pravidiel pre vedenie miestneho dorastu v každom cirkevnom zbore.

Po dvoch rokoch zostali zapojené štyri cirkevné zbory (Rankovce, Slavošovce, Budikovany a Kameňany); z pôvodných 16 mladých ľudí zostali v projekte jedenásti.

Na záver projektu sa konal veľký letný tábor, kde si mali všetci zapojení mladí ľudia pozvať ešte desiatich iných zo svojho cirkevného zboru či okolia.

Letný tábor sa konal vo Veľkom Slavkove v dňoch 8. - 12. 7. 2013. Celková účasť – 41. Prizvaní hostia (S. Gurka, M. Findra, V. Maťaš) sa zamerali vo svojich svedectvách na hlavnú tému „Život človeka podľa Božej vôle“. Vo večerných chvíľach si účastníci pozreli výber z videoprojekcií Exit 316. Zvyšok programu bol vyplnený predovšetkým športom, spoločnými súťažami, výletom na Popradské pleso, nechýbala ani nočná hra so skorou rannou prechádzkou po Slavkove. Vyvrcholením tábora bol štvrtkový večer, keď si každá skupina, pomiešaná z rôznych zborov, pripravila svoju časť programu, ktorou poslúžila ostatným.

Na záver všetci zhodnotili tábor ako vynikajúci. Mnohí z účastníkov boli na podobnom podujatí vôbec po prvýkrát v živote (aj v Tatrách) a veľmi radi by boli, aby tábor trval dlhšie alebo aby sa aspoň opakoval.

Cieľom tábora bolo povzbudiť účastníkov k vytváraniu spoločných stretnutí v domácom prostredí, službe druhým a vlastnému duchovnému rastu. Uvidíme, či sa naplní.

Ľuboslav Beňo, predseda Koordinačného výboru rómskej misie | 19.7.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart