< | 1 2 3 | >

Na GP aj o rómskej problematike

Na poslednom riadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v roku 2009, ktoré sa konalo 4. decembra vo Zvolene, sa hovorilo aj o pomoci evanjelických kresťanov našim rómskym spoluobčanom.

 

-eš- | 11.1.2010

viac

K misii ECAV medzi Rómami

Z iniciatívy generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika sa 3. decembra 2009 na GBÚ v Bratislave konalo stretnutie k problematike rómskej misie. Cieľom bola výmena skúseností z práce s Rómami a hľadanie možností pre jej ďalší rozvoj.

 

D. Vagaský  | 8.12.2009

viac

MLB podporil projekt práce s Rómami

Začiatkom novembra 2009 sa v Prahe konalo výročné zhromaždenie Rady a Spolku Martin-Luther-Bund (MLB). Spolok Martina Luthera ECAV na Slovensku zastupoval jeho predseda O. Peťkovský a pozvaný bol aj biskup ZD M. Krivda.

 

Op-ský | 13.11.2009

viac

< | 1 2 3 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart