< | 1 2 3>

Posudzovali projekty „Evanjelium do rómskych domácností“

V Rankovciach sa 4. marca 2011 zišiel koordinačný výbor projektu, ktorý v spolupráci so spolkom Martin-Luther-Bund pripravuje naša cirkev pod názvom Evanjelium do rómskych domácností.

 

D. Vagaský, člen koordinačného výboru | 8.3.2011

viac

MISIA MEDZI RÓMAMI: FAKTY, VÝZVY, NÁDEJE

Pozývame vás na študijný deň na tému misie medzi Rómami 22. februára 2011 od 10.00 hod. na Ev. bohosloveckej fakulte UK, Bartókova 8, Bratislava.

 

Milan Jurík, EBF UK | 21.2.2011

viac

Výzva na predkladanie projektov

Projekty v rámci programu Evanjelium do rómskych domácností môžete poslať na GBÚ do 15. 2. 2011.

 

Dušan Vagaský, člen koordinačného výboru programu | 10.2.2011

viac

SAV o kresťanskej misii medzi Rómami

Asi 50 pozvaných účastníkov rôznych cirkví i svetských organizácií prišlo na záverečný workshop Sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou 11. 10. 2010 v kongresovej sále na Štefánikovej ul. v Bratislave.

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár, Rankovce | 11.10.2010

viac

Na návšteve v CZ ECAV Rankovce

Predstavitelia Evanjelickej krajinskej cirkvi Württemberg (ELKW) a jej Diakonického diela v rámci svojej návštevy v ECAV na Slovensku navštívili na Kajúcu nedeľu 8. augusta 2010 okrem iného aj cirkevný zbor v Rankovciach.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 18.8.2010

viac

Rómska víkendovka v Krompachoch

Stretnutie 37 mladých ľudí z prostredia rómskej misie v Krompachoch cez víkend 14. – 16. 5. 2010 by malo byť výzvou pre ďalších, aby sa pripojili k nám v rámci misie medzi Rómami, ktorí sú veľmi hladní po Božom slove a potrebujú spoločenstvo našej cirkvi.

 

Ľ. Beňo, zborový farár, CZ Rankovce | 25.5.2010

viac

Ofera na rómsku misiu 2. 5. 2010

Generálne presbyterstvo na zasadnutí 4. 12. 2009 uznesením č. 90/5-2009 schválilo celocirkevnú oferu na rómsku misiu na 2. mája 2010. Prosíme, oferu posielajte na účet GBÚ č. 1368756257/0200, var. symbol 662020. Vopred ďakujeme!

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 19.4.2010

viac

Stretnutie so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

Na prijatí predstaviteľov ECAV predsedom vlády SR R. Ficom, ktoré sa konalo 18. 2. 2010 na Úrade vlády SR, informovali predstavitelia ECAV o projekte Evanjelium do rómskych domácností, ktoré ECAV na Slovensku rozvíja v spolupráci s nemeckými evanjelickými cirkvami.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 17.3.2010

viac

Príspevok do diskusie

Príspevok do diskusie k odbornému semináru o pastorácii Rómov v ECAV na Slovensku a k projektu GBÚ ECAV "EVANJELIUM DO RÓMSKYCH DOMÁCNOSTÍ"

 

Miroslav Hvožďara, námestný farár v. v., CZ | 19.1.2010

viac

Evanjelium do rómskych domácností

Projekt duchovnej a vzdelávacej podpory rómskych spoluobčanov GBÚ ECAV na Slovensku a Spolok Martina Luthera v Ne

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 14.1.2010

viac

< | 1 2 3>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart