Vyhodnotenie reformačného roka 2017 vo Wittenbergu

Vo Wittenbergu sa 7. a 8. mája 2018 konala konferencia pod mottom „Viera, peniaze a hodnoty“ s cieľom vyhodnotiť podujatia v rámci reformačného jubilea 2017.

Cieľom konferencie bolo pozrieť sa spätne na viaceré aktivity a podujatia, ktoré sa konali v rámci príprav tohto jubilea, ako aj počas celého reformačného roka 2017. ECAV na Slovensku na konferencii zastupovala tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová.

„Zmenili sme sa!“ – povedali viacerí spoluúčinkujúci. Odkryli sa nové miesta pre duchovný život, na viacerých miestach sa konali modlitby na uliciach, námestiach, slávnostné pohostenia na spoločne prestretých stoloch... Kostoly vo Wittenbergu boli každú nedeľu plné. Wittenberg bol nazvaný najmenším veľkomestom na svete. Počas konferencie odzneli viaceré krátke referáty z rôznych pohľadov. Dr. Margot Käßmann referovala o svojej úlohe patrónky tohto jubilea aj z pohľadu rôznych cirkví a krajín, ktoré počas príprav precestovala.

Účastníci mali možnosť vidieť zaujímavú výstavu „Luther – 360 Panorama“, ktorá sa nachádza v malej okrúhlej budove, kde sú na plátne zobrazené dejiny reformácie. Ide o priblíženie istej doby a zobrazenie spoločenských aspektov, ktoré sú dôležité pre dnešnú spoločnosť. Autorom výstavy je umelec Yadegar Asisi.

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 16.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart