Strom reformácie na teologickej fakulte

Po akademických službách Božích 2. novembra 2011 v nadväznosti na pripomienku 494. výročia reformácie zasadili na Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Strom reformácie č. 14.

V prítomnosti členov akademickej obce EBF UK dekan EBF UK Mgr. Ľubomír Batka, PhD., spolu so zástupcami Hurbanovho spolku na EBF UK sasadili pred vežou Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave mladú jabloň. Takto si návštevníci fakulty budú môcť spomenúť na výrok reformátora Martina Luthera: „Keby som vedel, že zajtra skončí svet, napriek tomu by som dnes zasadil jabloň.“ V tomto výroku sa skrýva sila nádeje, ktorú veriaci človek čerpá z moci Kristovho evanjelia a od počiatku vystihoval podstatu evanjelicko-reformačného hnutia.

Podpredsedníčka Spolku J. M. Hurbana a poslucháčka 4. ročníka EFB UK Daniela Stuchlá v príhovore založenom na texte z knihy proroka Jeremiáša 17, 7 – 8 povzbudila všetkých študentov i členov spolku k poctivej práci na fakulte a k odovzdanej službe pre našu cirkev: „Požehnaný je muž, čo dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.“

E. Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa EBF | 17.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart