Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2014

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2014 na tému Všeobecné kňazstvo:

1. Aktuálnosť témy

2. Všeobecné kňazstvo v Starej zmluve

3. Všeobecné kňazstvo v Novej zmluve a v dobe apoštolov a cirkevných otcov

4. Kňaz Ježiš Kristus

5. Všeobecné kňazstvo u Dr. Martina Luthera

6. Kresťan a spoločenstvo

7. Uplatnenie všeobecného kňazstva v cirkvi

8. Všeobecné kňazstvo a rôzne druhy služieb

9. Spiritualita kresťana ako kňaza

10. Služba všetkých pre všetkých

Vložené 12. 10. 2O14

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 26.10.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart