Prípravky k Lutherovej dekáde 2013

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma "Viera a skutky".

V rubrike Lutherova dekáda prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2013, ktoré na podnet Výboru misie ECAV na Slovensku vypracovali bratia a sestry z Teologickej fakulty UK v Bratislave. Veríme, že vám dobre poslúžia.

LUTHEROVA DEKÁDA 2013

1. Aký vplyv mala viera na konanie dobrých skutkov v SZ pri veriacich ľuďoch

2. Ako sa prejavila viera v konaní dobrých skutkov u Pána Ježiša Krista?

3. Viera a skutky u Pavla a Jakuba

4. Jednota viery a skutkov v službe lásky prvých kresťanov

5. Pravá viera a jej ovocie

6. Dietrich Bonhoeffer: O drahej milosti

7. Viera napomáha k životnému poznaniu

8. Na čo nesmieme zabúdať pri konaní dobrých skutkov?

9. Živá viera sa prejavuje automatickým konaním dobrých skutkov

10. Viera pokladaná a počítaná za spravodlivosť

Vložené 7. 7. 2013

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)ecav.sk | 14.7.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart