Prípravky k Lutherovej dekáde 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma Zákon a evanjelium.

V rubrike Lutherova dekáda prinášame osem prípraviek k biblickým hodinám na rok 2012, ktoré na podnet Výboru misie ECAV na Slovensku vypracovali bratia farári a sestry farárky. Veríme, že vám dobre poslúžia.

LUTHEROVA DEKÁDA 2012
1. Suma zákona
2. Suma evanjelia
3. Zákon v Novej zmluve
4. Evanjelium v Starej zmluve
5. Zasľúbenia Starej zmluvy
6. Zasľúbenia Novej zmluvy
7. Rozlišovanie zákona a evanjelia
8. Neoddeliteľnosť zákona a evanjelia

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)cav.sk | 28.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart