Materiály k téme na rok 2011: Sola fide

V rámci projektu Lutherovej dekády sa každý rok venujeme jednej nosnej téme, ktorú preberáme z rôznych hľadísk. Rok 2011 je venovaný téme Sola fide – Jedine viera.

V rámci projektu Lutherovej dekády sa každý rok venujeme jednej nosnej téme, ktorú preberáme z rôznych hľadísk. Rok 2011 je venovaný téme Sola fide – Jedine viera.
Sériu výkladov, biblických hodín a prípravky k tejto dôležitej téme vám posielame do cirkevných zborov hromadnou poštou, no môžete si ich stiahnuť aj tu.

1. Čo je viera
2. Vierou prijímame tajomstvá
3. Viera má následky
4. Vierou získavame priazeň u Boha
5. Viera sa dočká odmeny
6. Viera je vodcom života
7. Šanca pre každého
8. Viera zachraňuje
9. Nevera už teraz spôsobuje odsúdenie
10. Vstupenkou do kráľovstva Božieho je viera

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 26.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart