Vyznamenanie z Chorvátska

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik bol ocenený pamätnou medailou Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike k 500. výročiu reformácie reformácie.

Pamätnú medailu a ďakovný list za dobrú spoluprácu s Evanjelickou cirkvou v Chorvátskej republike dostal od biskupa ECRH Branka Berića a predsedu synody Stanimira Krešića pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart