Vyznamenania pri 500. výročí reformácie v Chorvátsku

Pri 500. jubileu reformácie sa i v Chorvátsku udeľovali plakety. Medzi vyznamenanými boli aj evanjelickí farári vyslaní z ECAV na Slovensku do Evanjelického a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku.

Ďakovný list a plaketu za pastorálnu službu a prácu v Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike získali z rúk biskupa Branka Berića a predsedu synody Stanimira Krešića evanjelickí farári Božena Sajaková a Dušan Saják.

Nech ich to aj naďalej povzbudzuje v ich práci na vinici Pánovej. Zároveň sa touto cestou chceme všetci osobne poďakovať bratovi farárovi Dušanovi Sajákovi, že sa stará aj o obnovu a rekonštrukciu nášho evanjelického kostola v Iloku.

Presbyterstvo CZ Ilok | 20.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart