Výročie reformácie si pripomenuli aj na EKG

V novom školskom roku sa jesenné projektové dni v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu začali oproti predchádzajúcim rokom netradične - v septembri. Aktivity, ktoré sú zamerané na predmet Umenie a kultúra, sme obohatili o tému reformácia a sociálny projekt.

Žiaci prímy a sekundy hľadali v Prešove reformačný poklad. Pracovali s mapou centra Prešova, pripravovali si úlohy do kešiek (schránok), vyberali miesta na úkryty, zisťovali GPS-súradnice skrýš. Kešky si navzájom poskrývali po meste a následne ich hľadali.

Starší študenti si mohli vybrať zo širokého spektra činnosti. Najväčší záujem prejavili o háčkovanie a vyšívanie. Sme radi, že sa svojou činnosťou zapojili aj do projektu „Háčkujeme cestičku do života“ pre predčasne narodené deti. Za pomoc pri háčkovaní dečiek ďakujeme lektorke Mgr. Marte Gromošovej z CVČ. Práca s drevom zaujala najmä chlapcov, ktorí vyrobili v učebni techniky okrem iného rekvizity potrebné pre divadelnú skupinu, ale i umelecké výrobky určené na vernisáž. Podarilo sa im vdýchnuť nový život do starých rámov z obrazov. Zaujímavým výtvorom nás potešila skupinka žiakov, ktorá vytvorila mozaiku Lutherovej ruže (1,5 x 1,5 m) z ručne maľovaných kameňov. Fotografi sa vybrali do centra mesta, kde sa pod vedením lektora, nášho absolventa Mgr. Branislava Švorca, PhD., prešovského fotografa, pokúsili zachytiť naj... momenty a získať vhodný materiál na výrobu pohľadníc. Výtvarníci svojou maľbou na plátno pripravovali obrazy na vernisáž. Pripravovali sa aj interaktívne videá o starom kolégiu či Chráme Sv. Trojice v Prešove, pozvánky na akadémiu a vernisáž, stolový kalendár školy, ankety natáčala školská televízia. Všetci študenti sa v telocvični zúčastnili na výučbe spoločenského tanca.

Tešíme sa, že žiaci prejavili záujem aj o prípravu školskej akadémie a prihlásili sa na divadlo a hudbu. Pripravujú pre nás hudobno-dramatické predstavenie: Čo od nás chceš? Pozrieme sa v ňom do čias Martina Luthera, ale svoj vnútorný svet nám odkryjú aj ľudia 21. storočia.

Všetkých srdečne pozývame na akadémiu, ktorá sa uskutoční vo Dvorane BÚ VD ECAV na Slovensku 25. 10. 2017 (streda) o 11.00 hod. pre žiakov školy a o 17.00 hod. pre rodičov a širokú verejnosť. V pondelok 23. 10. 2017 budeme v priestoroch BÚ VD inštalovať vernisáž, ktorá vyvrcholí v stredu predajom diel našich žiakov. Výťažok bude použitý na sociálny projekt. V minulom roku sa nám podarilo predať diela v hodnote 550 €, ktoré putovali do denných stacionárov pre seniorov.

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 4.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart