Strom reformácie v Pivnici

V cirkevnom zbore v Pivnici 11. júna 2017 na sviatok Svätej Trojice zasadili Strom reformácie pri príležitosti 500. výročia reformácie a 65. výročia založenia Oltárneho krúžku žien v Pivnici.

Strom reformácie céder atlantický (Cedrus atlantica) zasadil vo farskej záhrade vedľa kostola senior Báčskeho seniorátu Vladimír Valent za asistencie zborového predsedníctva cirkevného zboru v Pivnici.

Ján Zahorec, zborový farár, CZ Pivnica | 7.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart