Reformačné služby Božie v Prahe

V utorok 31. októbra 2017 večer sa na dverách Chrámu sv. Michala v Jirchářích v Prahe 1 objavil nezvyčajný plagát: kópia textu z roku 1517 s 95 výpoveďami proti odpustkom.

Mal nás naladiť k slávnostným službám Božím, ktoré sa konali na pamiatku toho originálneho textu a pripomienku jubileného 500. výročia jeho zverejnenia vo Wittenbergu. Viac vysvetlenia nebolo treba. Veď o tom, kto vtedy vykonal, prečo to urobil a čo nasledovalo, sa rozpráva a diskutuje nielen v našej cirkvi už od roku 2016. Reformácia je téma napĺňajúca naše stretnutia a aktivity a udáva ráz aj nášmu duchovnému životu. A v tento večer prišlo k tichému vyvrcholeniu celoročných osláv, uvedomeniu si okamihu času, ktorý sa stáva históriou.

Služby Božie boli spoločné pre Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor i Cirkevný zbor ECAV v Prahe. Aj liturgia bola slúžená v českom i slovenskom jazyku podľa tradície každého zboru, o čo sa postaral brat superintendent Marián Čop a zástupca superintendenta brat farár David Jurech. Vychutnali sme si tak pocit vzájomnej spolupatričnosti, jednoty cirkvi a hĺbky jej koreňov. Na záver sme si preto tiež dvojjazyčne zaspievali hymnu evanjelikov „Hrad prepevný“.

Spoločný večer neformálne pokračoval v neďalekej Lutherovej sieni s drobným pohostením a malým „prekvapením“ – sestra Denisa Čopová pripravila tortu s Lutherovou ružou. Hojná účasť duchovných i členov slovenského a českého zboru bola príležitosťou na spoločné rozhovory a zhrnutie tohto výročného Roka reformácie. Množstvo podujatí na zborovej i celocirkevnej úrovni k tomu poskytlo dostatok námetov. Veríme, že spomienka na tento večer kresťanskej lásky a súdržnosti nám bude dlho oporou v našich životoch!

Fotografie: Andrej Szeredi

Ján Maca, ECAV v ČR, Praha | 8.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart