Reformácia cez detské oči v Iloku

K 500. výročiu reformácie od marca do konca septembra 2017 bola v Chorvátsku vyhlásená súťaž vo vytváraní rôznych symbolov reformácie v umeleckej a literárnej sekcii pre deti a mládež. Práce sa zbierali v cirkevnom zbore v Iloku.

Do výstavy sa mohli zapojiť deti z celého Chorvátska, no zapojili sa len deti z Kutiny a Iloku. Bolo vyhotovených 71 prác, kde deti vypracovali skutočne krásne a premyslené diela, ktoré boli podelené do troch kategorií podľa veku. V prácach bola predstavená nielen Lutherova ruža, Dr. Martin Luther, ale i jeho učenie postavené na základe Biblie – sola scriptura.

Práce detí ohodnotila 11-členná porota, ktorá bola zostavená nielen z radov učiteľov, kňazov, presbyterov, ale aj dvoch inoveriacich. Najlepšie práce boli ocenené na službách Božích k 500. výročiu reformácie, ktoré do celého Chorvátska vysielala i televízia. Odmeny a diplomy odovzdal biskup ECRH Branko Berić. Výstavu pripravila sestra farárka Božena Sajáková pod záštitou Odbora mladih v Chorvátsku.

Kategória 13 – 16 rokov:
1. miesto: Emma Činčurak, Ilok – vitráž Jedine Kristus
2. miesto: Tea Zajac, Ilok – mozaika Lutherovej ruže
3. miesto: Mateja Malčić, Kutina – papierovo-servítková technika Lutherovej ruže

Kategória 9 – 12 rokov:
1. miesto: Sonja Koza, Ilok – Radoš – Vyšívaná sola gratia – jedine milosťou
2. miesto: Ivana Bošnjak, Ilok – Radoš –Sviatosti podľa Biblie s Lutherovou ružou
3. miesto: Adam Zajac, Ilok – Môj kostolík 3. miesto: Mihael Vagala, Ilok – Biblia, Stará zmluva: Mojžiš zachraňuje Izrael, Nová zmluva: Ježiš zachraňuje celý svet

Kategória 5 – 8 rokov:
1. miesto: Tea Sabo – Zlatý hrad, ktorým je pre nás Pán Boh
2. miesto: Noemi Knapček – Žiariaci kríž Ježiša Krista
3. miesto: Valentina Pongrac – Kalich, krv Kristova
3. miesto: Dajana Koza – Krst, milosť Božia

Foto: Dušan Saják

Božena Sajáková , CZ Ilok | 7.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart