Protestanti v Iloku k 500. výročiu reformácie

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Iloku 22. 10. 2017 pri príležitosti 500. výročia reformácie zorganizoval stretnutie protestantov žijúcich v Iloku.

Po úvodnom privítaní, v ktoré mal domáci farár Dušan Saják, deti a mládež prítomných pozdravili piesňou Sola gratia, sola fide, sola scriptura... Po nej zaznela modlitba Dr. Martina Luthera, aktuálna aj po 500 rokoch. Evanjelický farár z Fínska Matti Korpijaho vystúpil s prednáškou o reformácii, ktorú doplnil videoprezentáciou. Poukázal na reformáciu, význam Biblie (sola scriptura) a predstavil na miesta, kde žil Dr. Martin Luther. Prednáškou na základe textu R 1, 16 „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu...“ poslúžila sestra farárka Božena Sajáková, ktorá poukázala na dôležitosť pokánia a nebezpečenstvo bludov v histórii aj dnes.

Deti zo zboru sa predstavili scénkou Martin a Tetzel, kde veselou formou poukázali nielen na ľudí, nerozumne si kupujúcich odpustky od mnícha Johana Tetzela, ale predovšetkým zdôraznili myšlienky Martina Luthera, ktorý vystúpil proti bludom a poukázal na Ježiša Krista a Jeho milosť. Bola predstavená aj upletená Lutherova ruža, ktorú vyhotovila skupina Tabitha pri CZ Ilok. Výklad o nej na základe Lutherovho záznamu, ktorý napísal 8. augusta 1530 Lazarusovi Spenglerovi, predniesla domáca sestra farárka.

K jubileu sa pozdravným slovom a piesňou pripojil aj Apoštolský cirkevný zbor v Iloku, prítomných pozdravil brat kazateľ Zorana Hohbauma, ako aj Evanjelický cirkevný zbor v Osijeku pod vedením poddozorcu DrSc. Samira Vrabca. Po ďalších bodoch programu si na záver všetci veriací zaspievali hymnu Hrad prepevný v sprievode mladých hudobníčok Biljani Ježik (organ) a Natalije Činčurak (husle).

Pri odchode boli všetci prítomní pozvaní na výstavu „Reformácia detskými očami“, ktorú pri tomto jubileu pripravila Božena Sajáková z prác detí z CZ Ilok a Kutina (pod záštitou Odboru mladih u ECRH).

Foto: Dušan Saják

Božena Sajáková, CZ Ilok | 7.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart