Projekt Vyšívaná história ECAV finišuje

V októbri 2016 sa v Bardejove konalo prvé zo seniorálnych stretnutí k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“. Pre Spoločenstvo evanjelických žien bolo spojené s prvou verejnou prezentáciou výsledkov ich päťročnej práce na projekte „Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“.

Projekt „Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“ zastrešuje a riadi Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ). Predsedníčkou projektovej komisie je sestra farárka D. Horínková, predsedníčka SEŽ, členkami sú sestry J. Kepplová, autorka námetu projektu, a M. Fojtíková, materiálová poradkyňa a garantka finalizácie panelov.

Projekt sme od počiatku koncipovali ako dielo, ktoré umožní ukázať neobyčajnú zručnosť, vkus a kultivovanosť slovenských žien, ktorých doménou už stáročia sú ručné práce, predovšetkým výšivka a paličkovaná čipka. Pridanou hodnotou projektu bola možnosť intenzívneho, zmysluplného stretávania členiek cirkevných zborov ECAV pri vyšívaní, ale aj vzdelávacia funkcia. Projekt ponúka súhrn dôležitých kultúrno-historických faktov z dejín ECAV na Slovensku, z ktorých množstvo je možno aj dnes širokej verejnosti neznáme.

Kultúrno-historickú líniu vzdelávania sme realizovali prednáškami pre členky cirkevných zborov a výkladom obsahu jednotlivých panelov na seniorálnych školeniach, ale aj v cirkevných zboroch. Prednášala umelecká garantka projektu prof. J. Krivošová, ktorá namaľovala podklady k vyšívaným panelom.

Samotný projekt pozostáva zo šestnástich panelov vyšitých gobelínovým vzorom. Rozmery panelov sú cca 100 x 120 cm. Jednotlivé panely boli rozdelené do všetkých seniorátov ECAV a vyšívanie organizovali seniorálne koordinátorky práce so ženami. Ich postup práce bol individuálny: buď sa presúval obraz z jedného CZ do druhého, alebo ženy z rôznych zborov dochádzali vyšívať obraz do jedného zboru, kde bol obraz stabilne umiestnený. Počas štyroch-piatich rokov vyšívania SEŽ uskutočnilo niekoľko školení. Na nich sa zaškoľovali nové vyšívačky, boli však aj miestom stretnutí a konzultácií s už pracujúcimi vyšívačkami. Nezriedka sa tu riešili viaceré problémy pri zvládaní obrazovej predlohy pri jej „prepise ihlou“. Dnes, keď už je hotových takmer 10 panelov a ostatné spejú k dokončeniu, môžeme povedať, že sa naše ženy nesklamali, ba vysoko prevýšili naše očakávania. Vyšité obrazy, ktoré sme mali možnosť vidieť, boli ozdobou každého doterajšieho misijného podujatia.

Bolo pre nás veľkým potešením stretávať sa v rámci seniorálnych misijných podujatí so ženami z rôznych cirkevných zborov, ktoré sa hrdo hlásia k „svojim“ panelom a netrpezlivo sa zaujímajú, kedy budú vystavené ďalšie. Nemôžeme sa však stretnúť so všetkými ženami (ba občas aj mužmi), ktoré priložili ruku k dielu, a preto chceme touto cestou poďakovať Vám, ženy a dievčatá, mamy, staré mamy aj prababičky, ktoré ste sa nadchli touto myšlienkou a obetavo, s láskou vytvorili toto krásne dielo. Zostane po Vás pre ďalšie generácie, ktoré určite budú pred ním stáť v obdive, otvoria svoje srdcia umeniu výšivky a sklonia sa pred Vaším majstrovstvom.

Slovenská žena je lúčny kvet,
skrývajúci pod nežnými lupeňmi kremeň.
Svoju silu čerpá z tvrdého podložia
lúk a hôr Slovenska.

Fotografie: Edita Škodová

Jana Kepplová, autorka námetu projektu  | 2.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart