Pribudol Strom reformácie v Lugu

Strom reformácie sme zasadili aj v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevného zboru v Lugu vo Vojvodine na Prvú nedeľu po Svätej Trojici 18. júna 2017.

Strom reformácie bol zasadený pri príležitosti slávnosti konfirmácie. Strom sa volá Katalpa (Catalpa).

Ján Vida, zborový farár CZ Báčsky Petrovec a administrátor CZ Lug | 7.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart