Premiéra opery „Hrad prepevný“ v SND

Na záver "Dňa ECAV na Slovensku" 31. 10. 2017 sa v historickej budove Slovenského národného divadla konala slávnostná premiéra duchovnej opery „Hrad prepevný“ od Víťazoslava Kubičku. V priamom prenose ju vysielalo Rádio Devín. Záznam z predpremiéry v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku uviedla STV na DVOJKE.

Duchovnú operu „Hrad prepevný“ skomponoval hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička pri príležitosti 500. výročia reformácie. Venuje ju osobnosti Martina Luthera, pričom zdôrazňuje posolstvo Pána Ježiša Krista ľudstvu, ktoré je aktuálne aj v súčasnosti.

Slávnostná premiéra scénickej opery „Hrad prepevný“ bola o to slávnostnejšia, že jej uvedenie sprevádzal Symfonický orchester RTVS pod vedením Adriána Kokoša. V hlavných úlohách sa predstavili Marianna Gelenekyová (Katarína von Bora), Katarína Ofúkaná (Diabol/Výčitka), Roman Krško (Martin Luther) a Peter Šubert (Starý kňaz). Spoluúčinkovali Dievčenský spevácky zbor RTVS, miešaný spevácky zbor ANIMA CANTANDA z Bratislavy pod vedením Viery Jägerovej a miešaný spevokol Cirkevného zboru ECAV Kežmarok. Dirigoval Adrián Kokoš, ktorý celé predstavenie naštudoval – rovnako ako aj ďalšie opery Víťazoslava Kubičku: Evanjelium podľa Lukáša, Znovuzrodenie, Martin Luther, Kristov dotyk, Betlehem, Marína Havranová, Genesis, Šavol, Evanjelium podľa Jána, Jakub Kray, Pieseň piesní, Kráľovstvo lesa a Evanjelium podľa Marka.

Opera o posolstve reformácie určite zanechala v divákoch či poslucháčom pri rádiu nezabudnuteľné dojmy. Dojímavý bol najmä záver predstavenia, keď pri speve piesne „Hrad prepevný“ všetci prítomní povstali a evanjelickú hymnu dospievali spoločne s účinkujúcimi. Účinkujúcich i tvorcu opery na záver odmenili dlhotrvajúcim potleskom.

Zostrih zo slávností k 500. výročiu reformácie 31. 10. 2017 v Bratislave odvysiela RTVS – STV v relácii Televízny posol v nedeľu 12. novembra o 12.20 hod. (repríza 13. novembra o 13.00 hod.)

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart