Pódiová diskusia k 500. výročiu reformácie

V pondelok 26. júna 2017 sa v Slovenskej národnej knižnici v Martine uskutočnila pódiová diskusia na tému Svedomie – rebélia – zodpovednosť s podtitulom Dedičstvo reformácie v dnešnej Európe.

Diskusiu zorganizovalo veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave a Slovenská národná knižnica v Martine.

Diskutovali Miloš Klátik – generálny biskup ECAV na Slovensku, Klaus Rieth – cirkevný radca Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, Martin Bútora – sociológ a poradca prezidenta Slovenskej republiky, Markus Meckel – bývalý nemecký minister zahraničných vecí. Podujatie moderoval Michal Hvorecký (spisovateľ a publicista).

Generálny biskup na otázku, čo pre neho znamená reformácia dnes, odpovedal: „Reformácia a jej nosná myšlienka, že oslobodení môžeme byť jedine Božou milosťou skrze vieru, zmenila pred 500 rokmi u mnohých ľudí ich vzťah k Bohu a zásadnou mierou určuje aj dnes môj osobný vzťah k Bohu. Z poznania tejto Božej milosti sa potom odvíja i môj postoj k okolitému svetu, Božiemu stvorenstvu, k spoločnosti aj ľuďom, ktorí ju tvoria. Ovplyvňuje to moje postoje ku všetkým spoločenským javom, ktoré ako kresťan-evanjelik vnímam, posudzujem a hodnotím cez túto optiku Božej milosti. Pokiaľ je to v mojich ľudských silách, vplývam na to, aby sa nami nezaslúžená Božia láska k nám premietala aj do našej lásky k našim blížnym.“

Slovenská národná knižnica pri tejto príležitosti v úvode podujatia po prvýkrát predstavila svoj výstavný projekt „Re500formácia“, pripravený pod záštitou veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku.

Vernisáž výstavy Re500formácia sa uskutoční 6. júla 2017 o 16.30 hod. v priestoroch Literárneho múzea SNK, Ul. M. R. Štefánika 17 v Martine.

Fotografie: SNK v Martine

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 27.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart