Pásmo „Hrad prepevný“ v Selciach

V druhú septembrovú sobotu 9. 9. 2017 sa veriaci zo Seliec aj z okolitých cirkevných zborov pri príležitosti 500. výročia reformácie zišli v Evanjelickom chráme Božom v Selciach (filiálka CZ Pondelok), aby si vypočuli pásmo slova a hudby „Hrad prepevný“.

V úvode sa prihovoril starosta obce Selce Vladimír Bodnár, ktorý je zároveň kurátor. Potom sa striedala organová hudba a hovorené slovo. Na začiatku každého vstupu deti predniesli básne zložené špeciálne na túto príležitosť. Autorkou veršov bola Anna Moncoľová.

Sestra farárka Júlia Gabčová priblížila históriu, okolnosti začiatku a význam reformácie. Dozorkyňa Milica Jozafová vysvetlila symboliku slova „hrad“. Hrad bol symbolom ochrany, bezpečia. Keď v minulosti hrozil útok nepriateľov, poddaní bežali hore k hradu a hľadali ochranu u svojho pána za hradnými múrmi. Keď za nimi vytiahli padací most, boli v bezpečí. Dole bol nepriateľ, ktorý hrozil, hore pán, šľachtic, ktorý ich chránil. Dole je aj dnes revúci nepriateľ, nebezpečenstvo tohto sveta, ten zlý; hore je bezpečie, Hrad prepevný, náš Pán, ktorý prijíma, ospravedlňuje a zachraňuje jedine z milosti. Porovnala tiež dve kľúčové osobnosti tohto popoludnia - Dr. Martina Luthera a Johanna Sebastiana Bacha. Poukázala na mnohé paralely v ich životoch, geografické miesta, ktoré ich spájali, lásku k hudbe, radosti aj strasti v ich osobnom a rodinnom živote. Obaja mali pevnú vieru a dôveru v Pána Boha. On bol pre nich aj v búrkach života a v skúškach „Hradom prepevným“.

Podstatnú časť slávnostného popoludnia tvorila organová hudba. Diela prevažne Johanna Sebastiana Bacha zazneli v podaní Jána Marka z Uhorského. Nadaný študent sa v minulom roku zúčastnil na celoslovenskej súťažnej prehliadke mladých organistov v Námestove a stal sa jej absolútnym víťazom. Hre na organ sa venuje pod vedením Mgr. art. Márie Sihelskej.

Tóny organovej hudby zneli do diaľky. Modlitbami, Žalmom 46, hudbou, veršami, slovami aj Božím slovom sme chválili a oslavovali Pána Boha, ktorý je naším pevným, prepevným Hradom. Na záver všetci spojili hlasy do mohutného spevu našej evanjelickej hymny Hrad prepevný.

Na oltári horela svieca s Lutherovou ružou. Aj ráno 31. októbra budú v našich oknách svietiť sviečky, aby bolo vidno, že sme evanjelici a aby sme do tmy tejto doby šírili evanjelium a svetlo, ktorého pôvodcom je náš Pán.

Milica Jozafová, dozorkyňa CZ ECAV Pondelok − Hrnčiarska Ves | 27.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart