Pamiatka reformácie v EMŠ na Tupolevovej

V Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ul. v Bratislave-Petržalke sa snažili deťom priblížiť reformáciu rôznymi spôsobmi – aj prostredníctvom kreslenia portrétu Dr. Martina Luthera.

To, čo deti nevedia vysloviť slovami, sa im mnohokrát úspešnejšie podarí vyjadriť kresbou. Preto aj k tejto jubilejnej pamiatke reformácie v októbri 2017 deti pod vedením profesionálnej výtvarníčky pripravili kresby, ktoré sú zároveň aj vyjadrením vďaky za to, že patríme do evanjelickej cirkvi.

V tomto období sa zrak celej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku upiera na udalosti, ktoré viedli k jej samotnému vzniku. Tento rok si tieto udalosti pripomíname o to intenzívnejšie, pretože je to už 500 rokov odvtedy, ako náš reformátor Dr. Martin Luther pribil 95 téz na dvere kostola vo Wittenbergu, čím sa spustil proces zmien v cirkvi. V týchto dňoch sme sa v materskej škole častejšie rozprávali o mimoriadne dôležitom mužovi Dr. Martinovi Lutherovi, ktorý mal odvahu postaviť sa za to, čo považoval za správne, a zároveň sa vzoprieť tomu, čo do cirkvi nepatrilo.

Priblížiť tieto udalosti a podstatu reformácie deťom predškolského veku je mimoriadne zložité. Naše deti ešte v tomto veku neporozumejú všetkým súvislostiam, ktoré viedli k reformácii. Napriek tomu vidíme poslanie našej evanjelickej materskej školy deťom aspoň čiastočne priblížiť tieto dôležité udalosti. Odmalička deti vedieme k tomu, aby vedeli, kam patria. Učíme ich, aby porozumeli, čo je to cirkev a prečo je potrebné chodiť do kostola. Je dôležité hovoriť aj o ľuďoch, ktorí svojím životom dokazujú svoju vieru a lásku k Pánu Bohu.

Prosíme Pána Boha o požehnanie, aby z našich detí vyrástli dospelí odvážni ľudia, ktorí sa podobne ako mnohí naši predkovia budú vedieť postaviť za správnu vec.

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ | 20.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart