Náš príbeh - Čo od nás chceš?

V poslednom októbrovom týždni žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove vystúpili vo Dvorane BÚ VD ECAV na Slovensku s hudobno-dramatickým predstavením Čo od nás chceš? pri príležitosti pripomenutia si 500. výročia reformácie.

V predstavení sme spolu s divákmi hľadali odpovede na niekoľko otázok: Kam sa to všetci náhlime? Čo od nás chceš... otec/mama? Martin Luther? Bože? Čoho sa bál človek v stredoveku? Čoho sa bojí človek dnes, v 21. storočí? Za čo sa modlíme? Pozreli sme sa do čias M. Luthera, na predaj odpustkov, na šírenie myšlienok reformácie, ale nastavili sme zrkadlo aj dnešnej dobe: ako sa má, resp. môže kresťan vyrovnať s problematikou utečencov, s ekologickými problémami, s korupciou, s minulosťou, ale i prítomnosťou...

Žiaci vystúpili pod vedením PhDr. Ľ. Kónyovej. Školský spevokol a kapelu pripravovali a viedli Mgr. S. Grestyová a Mgr. Z. Pulščáková. Technickú a organizačnú stránku zabezpečoval duchovný správca školy ThDr. M. Oráč, PhD. Zárodok celého podujatia vznikol už počas projektových dní v septembri, počas ktorých, okrem iného, niektorí žiaci gymnázia pripravovali pod vedením Mgr. M. Joščáka a RNDr. J. Plačka kulisy z dreva, napr. kríž, kazateľnicu, lavicu. Žiaci oktávy J. Hajda a V. Veľký nám vyrobili divadelné paravány. 25. októbra o 11.00 hod. si predstavenie vo Dvorane BÚ VD ECAV na Slovensku pozreli žiaci EKG, o 17.00 hod. bolo vystúpenie určené rodičom a verejnosti. V úvode všetkých privítal riaditeľ školy PhDr. M. Damankoš, PhD., modlitbou sa k nám prihovoril duchovný správca školy. Medzi divákov zavítali aj učitelia a žiaci našej maďarskej partnerskej školy v Nyíregyháze. O úspešnom vystúpení svedčí fakt, že sa predstavenie odohralo trikrát a my sme mohli vydať svedectvo viery asi 500 divákom. Na pamiatku dostali diváci i vystupujúci sladkosti s podobizňou Martina Luthera, ktoré zakúpila Rada rodičov pri EKG.

Človek akceptovaný a milovaný Bohom stáva sa otvorenejší k iným ľuďom. Aj v hre sme počuli niekoľkokrát otázku: Ako by mohol byť Boh spravodlivý, keby vždy iba trestal? Spravodlivosť má veľa spoločného s láskou a odpúšťaním. Človek síce robí chyby, ale Boh miluje ľudí aj napriek tomu. V programe vystúpilo okolo 50 účinkujúcich, na ktorých sme videli, že do celej akadémie vložili svoje srdcia, za čo im patrí veľká vďaka. Sme vďační Bohu, že sme sa aj týmto predstavením mohli pripojiť k podujatiam pripomínajúcich si 500. výročie reformácie.

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 7.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart