Michalovský Peníél na 36. Kirchentagu

Členovia speváckeho zboru Peníél z CZ ECAV Michalovce, doplnení aj spevákmi z iných cirkevných zborov, vytvorili Spojený spevácky zbor pod vedením dirigentky Kamily Chocholovej, ktorý účinkoval na 36. Kirchentagu, venovanom 500. výročiu reformácie.

S piatimi zborovými skladbami a s klavírnym sprievodom korepetítorky Zuzany Žegleňovej zo Slanca spevokol vystúpili na duchovných podujatiach vo Weimare a v Jene. Zborový dozorca Július Peržeľ, vedúci zájazdu, a zároveň režisér programu milo prekvapil regionálneho biskupa Dietharda Kamma, s ktorým sa zoznámil na ECD 2016 v Békešskej Čabe, keď za sprievodu klavíra zaspieval v nemeckom jazyku duchovnú pieseň „Wer nur den lieben Gott lässt walten“.

Účastníci zájazdu boli nadšení atmosférou reformačných dní vo štvrtok na otváracích službách Božích vo Wiemare, kde slovom Božím poslúžil generálny biskup Miloš Klátik na biblický text 1M 16, 13 „Ty ma vidíš“, aj v sobotu na záverečných službách Božích v Jene, kde slovo Božie zvestoval krajinský biskup F. O. July.

Obohatením zájazdu bolo ubytovanie v rodinách. Nadväzovali sme nové priateľstvá, aj keď jazyková bariéra bránila hlbšiemu vzájomnému spoznaniu. Sme radi, že sme sa zúčastnili na ďalšom reformačnom podujatia v jubilejnom roku reformácie a upevnili sa vo viere v nášho Pána Ježiša Krista.

Členovia speváckeho zboru Peníél, Michalovce  | 1.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart