K reformácii v CZ ECAV Štítnik

Večerom slova a hudby si v Cirkevnom zbore ECAV Štítnik 17. novembra 2017 pripomenuli 500. výročie reformácie aj štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu.

V slove na úvod zborová kaplánka Jana Ilčisková nadviazala na štátny sviatok, keď pripomenula význam slobody, a to nielen politickej, ale aj náboženskej, ktorú priniesol Spasiteľ Ježiš Kristus a na ktorej postavil dielo reformácie aj Dr. Martin Luther a jeho nasledovníci, významné osobnosti, medzi ktoré sa radí aj Juraj Tranovský.

Počas večera zaznela skladba A. Dvořáka Hospodin jest můj Pastýř, ktorú zaspieval Martin Melišík, kantor z cirkevného zboru v Záriečí. Na organe ho sprevádzal Marián Cambel, kantor z cirkevného zboru Myjava. Lucia Urbančíková z Rožňavy predniesla báseň a vystúpil spevácky zbor z cirkevného zboru v Štítniku. Prítomní si vypočuli aj pásmo piesní a básni z Tranovského kancionála. Reformáciu na Gemeri v prednáške predstavil historik a archivár cirkevného zboru Matúš Molnár. Po prednáške sa prítomní s nadšením započúvali do zvukov staršieho z dvoch organov, ktoré sa nachádzajú v chráme. Tento vzácny nástroj rozozvučal Timotej Kyselica, zborový kantor zo Skalice.

Za všetkých sa v modlitbe poďakoval za dielo reformácie aj za duchovné a umelecké obohatenie administrátor seniora Radovan Gdovin a zborová kaplánka Jana Ilčisková vyslovila poďakovanie všetkým účinkujúcim a domácim za organizáciu podujatia. Večer slova a hudby zakončila Božím slovom: „Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!“

Foto: Timotej Kyselica, kantor, CZ ECAV Skalica

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 20.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart