K 500. výročiu reformácie v novom SND

Už o 13.30 hodine, ešte pred slávnostnými službami Božími v Ev. kostole v Bratislave-Petržalke, sa účastníci slávností v rámci Dňa ECAV na Slovensku 31. 10. 2017 zišli v novej budove Slovenského národného divadla na vernisáži výstavy „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“ a inaugurácii poštovej známky „500. výročie reformácie (1517)“.

Podujatie otvoril a moderoval riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Dušan Vagaský. Prihovorili sa i generálny riaditeľ Marián Chudovský, generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč. K slávnostným chvíľam prispeli klasické melódie v podaní sláčikového kvarteta ZOE.

Výstavu „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, ktorú tvorí 16 vyšívaných obrazov, predstavila predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien a predsedníčku projektovej komisie Mgr. Daniela Horínková. Vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí sa s veľkým zanietením venovali projektom SEŽ k 500. výročiu reformácie, najmä však projektu „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“. Vyzdvihla najmä prácu autoriek výstavy a evanjelických žien, ktoré strávili dlhé hodiny pri vyšívaní obrazov, no predovšetkým obetavosť odbornej materiálovej poradkyne a vyšívačke Emílie Fojtíkovej. K výstave vyšla aj publikácia „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, ktorá v 1. vydaní predstavila maľby, slúžiace ako podklad na vyšívanie, od prof. Janky Krivošovej, ktorá zároveň bola i autorkou textu uvedenej publikácie. Jej 2. vydanie predstavilo už vyšité obrazy, ako aj mená vyšívačiek z jednotlivých seniorátov. Publikácia, ktoré vyšla i v nemčine, sa dá objednať vo vydavateľstve Tranoscius, a. s.

Poštovú známku „500. výročie reformácie (1517)“ predstavil Mgr. Martin Vančo, PhD., vedúci Odboru POFIS v Slovenskej pošte, a. s. Následne Dušan Kállay vo svojom príhovore vysvetlil, prečo si na známku k 500. výročiu reformácie zvolil práve organ – nástroj, ktorý práve vďaka Martinovi Lutherovi našiel významné uplatnenie v rámci evanjelických služieb Božích. Na známke je vyobrazený jeden z hudobných skvostov Slovenska − barokový z Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku (1717) od levočského organára Vavrinca Čajkovského. Ornamentálna výzdoba s iluzívnou maľbou a plastikou anjela, realizovaná Jánom Lerchom, robí z tohto organa jednu z najcennejších barokových pamiatok.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku pri tejto príležitosti ocenilo pamätnými medailami k 500. výročiu reformácie a pamätnými listami predsedníčku SEŽ a predsedníčku projektovej komisie Mgr. Danielu Horínkovú, autorku projektu „Vyšívaná história“ PhDr. Janu Kepplovú, autorku obrazových predlôh, prof. Ing. arch. Janku Krivošovú, PhD., autora výtvarného návrhu známky a hárčeka prof. akad. maliara Dušana Kállaya, ako aj rytca známky a hárčeka doc. akad. maliara Martina Činovského, Art. D.

Za ocenených sa prihovorila aj autorku projektu Jana Kepplová. Priblížila zrod myšlienky vyjadriť históriu evanjelickej cirkvi prostredníctvom vyšívaných obrazov, ako aj proces postupnej realizácie projektu ženami vo všetkých seniorátoch ECAV na Slovensku.

Po ukončení slávnosti bola otvorená poštová priehradka Slovenskej pošty, a. s., ktorá sa tešila veľkému záujmu filatelistov, no aj tých, ktorí si známku k 500. výročiu reformácie, ako aj hárček, príležitostnú tlač či obálku prvého dňa chceli kúpiť na pamiatku tohto významného výročia. Známka sa dá objednať aj na www.pofis.sk. Jej ďalšie uvedenie sa uskutoční 4. novembra 2017 o 14.00 hod. v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku.

Zostrih zo slávností k 500. výročiu reformácie 31. 10. 2017 v Bratislave odvysiela RTVS – STV v relácii Televízny posol v nedeľu 12. novembra o 12.20 hod. (repríza 13. novembra o 13.00 hod.)

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart