Evanjelici zo Západného dištriktu na Kirchentagu

Biskupský úrad Západného dištriktu pripravil zájazd na 36. nemecký evanjelický Kirchentag, ktorý sa konal v Berlíne a Wittenbergu 24. až 28. mája 2017. Téma Kirchentagu bola „Ty ma vidíš“ (1M 16, 13).

Na Kirchentagu venovanom 500. výročiu reformácie sa zúčastnili viacerí slovenskí evanjelici. Jeden z autobusov zo Slovenska vyrážal aj spred biskupského úradu Západného dištriktu vo Zvolene. Účastníci Kirchentagu boli ubytovaní v evanjelickej základnej škole alebo v súkromí severnej časti Berlína. Návštevníci sa mohli tešiť na bohatý program a množstvo podujatí. Jedným z významných lákadiel bola pódiová diskusia nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s bývalým americkým prezidentom Barackom Obamom. Celý Kirchentag v Berlíne bol sprevádzaný sprísnenými bezpečnostnými kontrolami aj osobnými prehliadkami. Program bol naozaj pestrý a vybrať si z neho mohol každý: od pódiových diskusií a prednášok najvyšších politických predstaviteľov cez africké spevy a tance až po techno služby Božie.

Medzi bohatým programom boli aj zamyslenia a stíšenia, ktoré viedli pozvaní biskupi a farári. Jedno z týchto ranných zamyslení bolo možné vychutnať si aj v slovenčine, lebo ho viedol brat farár Daniel Midriak, zborový farár zo Svitu. Zamyslenie o Zacheovi a Ježišovi bolo na úvod i na záver obohatené bulharskou skupinou z Kaloferu hrajúcou na gajdách.

V posledný nedeľný deň sa skoro ráno všetci účastníci premiestnili z Berlína do Wittenbergu na lúku za mestom, kde sa konali slávnostné služby Božie spojené aj s Večerou Pánovou. Na liturgii sa podieľali viacerí biskupi a cirkevní predstavitelia z Nemecka a zo zahraničia. Slovom Božím poslúžil arcibiskup Anglikánskej cirkvi v Južnej Afrike z Kapského mesta Thabo Makgoba na základe biblického verša z 1. listu Korintským 13,12: „Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.“ Tieto služby Božie boli vysielané aj naživo na nemeckom prvom programe a aj v Slovenskej televízii. Ďakujeme Pánu Bohu, že požehnal tento Kirchentag na ktorom sme si pripomenuli 500 výročie reformácie, boli sme obohatení mnohými krásnymi zážitkami a aj utvrdení v živej viere v Pána Ježiša Krista.

Ďalší Kirchentag sa uskutoční 19. - 23. júna 2019 v Dortmunde.

Fotografie: Martina Krivdová, Branislav Kováč

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Devičie | 1.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart