Bohatý program RTVS k výročiu reformácie

Pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktoré si evanjelici na celom svete pripomínali 31. októbra, v RTVS pripravili priame prenosy, diskusie, dokumentárne premiéry či filmy, ktoré priblížili život a učenie Martina Luthera. Srdečne ďakujeme!

JEDNOTKA odvysielala v utorok o 20:35 veľkú filmovú premiéru filmu „Luther a ja“, ktorý rozpráva príbeh Lutherovej manželky Kataríny von Bora. Okrem toho počas nedeľných popoludní potešila divákov filmami „zlatej klasiky“, a to snímkou „Jan Žižka“ a veľkolepou husitskou trilógiou „Proti všem“.

DVOJKA v utorok 31. 10. zaradila do svojho programu niekoľko dokumentov o Martinovi Lutherovi: o 15:00 premiéru „Martin Luther − od reformácie po ekumenizmus“, o 20:05 premiéru nového dokumentu RTVS „Obrazy zo života Martina Luthera“ a o 21:25 cestopis po pamätných miestach spojených s Lutherom „Po stopách Martina Luthera“. Diváci si o 15:30 mohli v priamom prenose pozrieť slávnostné služby Božie pri 500. výročí reformácie z Ev. kostola Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke a o 20:30 v premiére televízny záznam opery z Dreveného evanjelického artikulárneho kostola v Kežmarku „Hrad prepevný“. Zostrih z podujatí počas Dňa reformácie uvidia diváci v Televíznom posle 12. 11.

RÁDIO SLOVENSKO si výročie reformácie pripomenulo v nedeľu 29. 10. v rozhovore s generálnym biskupom ECAV na Slovensku Milošom Klátikom. Utorok 31. 10. bol v Nočnej pyramíde po 22:15 venovaný téme reformácie: hosťom Kataríny Martinkovej bol evanjelický farár Ondrej Majling. Reformácia bola aj Témou týždňa - bloku relácií, ktoré pripravil Michal Herzog.

RÁDIO REGINA pripravilo na tento deň niekoľko mimoriadnych relácií. Regina Západ odvysielalo o 10:05 naživo rozhovor s maliarkou a architektkou, autorkou knihy o evanjelických chrámoch Jankou Krivošovou. Regina Západ a Stred o 14:05 odvysielali reláciu „95 téz proti“, kde sa zaoberali zmenami, ktoré priniesla Lutherova kritika odpustkov a iných praktík súdobej cirkvi, ale aj súčasnosťou ECAV na Slovensku. Všetky tri štúdiá o 15:05 priniesli sviatočné služby Božie na Pamiatku reformácie z Evanjelického kostola v Zlatom. Dagmar Mozolová pripravila celý cyklus rozhlasových dokumentov, v ktorých sa venovala jednotlivým oblastiam života človeka a spoločnosti, ako ich reformácia ovplyvnila až do súčasnosti. V utorok 31. októbra odvysielali poslednú časť z tejto série: rozhovory o reformácii z pohľadu viacerých cirkví. Premiéra dokumentu „Reformácia kedysi a dnes“ odznela na Regine Západ o 16:05. Hosťom v relácii Večerné reflexie o 21:05 bol evanjelický farár a historik Michal Zajden z Radvane.

RÁDIO DEVÍN v utorok 31. októbra o 19:00 naživo vysielalo reláciu „Krajina duše“, venovanú opernej tvorbe Víťazoslava Kubičku s duchovnými motívmi. Následne si poslucháči mohli vypočuť priamy prenos jeho opery z historickej budovy SND „Hrad prepevný“, v ktorom účinkoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.

Zdroj: www.rtvs.sk

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart