500. výročie reformácie v Slovenskej televízii

Riaditeľ sekcie programových služieb RTVS – STV Tibor Búza na stretnutí s Predsedníctvom ECAV na Slovensku 9. februára 2017 v budove Slovenskej televízie v Mlynskej doline informoval o štruktúre programov, ktoré odvysielajú pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Pracovníci RTVS – STV predstavili podrobný titulový plán so štruktúrou programov k 500. výročiu reformácie, ktorý pripravila Redakcia duchovného života RTVS – STV v spolupráci STV Dvojkou. Jednotlivé formáty budú mať osobitnú grafiku s logom k 500. výročiu reformácie. V rámci programovej štruktúry uvedú (spravidla na Dvojke) niekoľko nových dokumentov nakrútených k výročiu reformácie, početné reprízy dokumentov o evanjelických osobnostiach, ale aj dokumenty či hrané filmy o Martinovi Lutherovi a reformačnom hnutí zakúpené zo zahraničia. Odvysielajú priame prenosy zo slávnostných evanjelických služieb Božích a Televízny posol zachytí aj ďalšie podujatia ECAV na Slovensku k tomuto významnému výročiu. Okrem toho odvysielajú cyklus diskusných relácií na reformačné témy; pri ich príprave poprosili ECAV o súčinnosť.

Generálny biskup zvlášť upozornil na viaceré podujatia, ktoré ECAV pripravuje v priebehu roka 2017, a požiadal informovanie televíznych divákov o ich konaní, osobitne o aktivitách, ktoré sa uskutočnia v rámci Dňa ECAV na Slovensku 31. októbra 2017.

Tibor Búza si pozorne vypočul všetky návrhy a pripomienky, ktoré predniesol brat generálny biskup, a uviedol, že sa bude zaoberať ich riešením. Informoval aj o dokumente, ktorý pripravujú k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana; plánujú ho odvysielať 17. septembra 2017, v nadväznosti na priamy prenos zo slávnostných služieb Božích z Hlbokého, kde J. M. Hurban pôsobil.

Na rokovaní sa zúčastnili aj riaditeľka Dvojky Marta Gajdošíková, dramaturg Dvojky Branislav Šanta, vedúca Redakcie duchovného života RTVS – STV Bernadeta Tokárová, dramaturg Miloslav Gdovin a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

Foto: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart