36. Kirchentag v Nemecku je venovaný 500. výročiu reformácie

V dňoch 24. – 28. mája 2017 sa vo viacerých nemeckých mestách bude konať 36. Kirchentag (Evanjelické cirkevné dni). Toto podujatie je tento rok významné najmä tým, že jeho základnou témou je 500. výročie reformácie. ECAV na Slovensku bude mať na ňom bohaté zastúpenie.

Evanjelické cirkevné dni sa konajú každé dva roky. V tomto roku je pre účastníkov pripravený bohatý program nielen v Berlíne, kde organizátori očakávajú viac ako 100 000 návštevníkov, ale aj v mestách Jena, Weimar, Erfurt, Leipzig, Halle, Magdeburg, Eisleben a Dessau-Roβlau.

ECAV na Slovensku budú na tomto podujatí zastupovať viaceré skupiny. Zo Západného dištriktu vycestujú tri skupiny: Cirkevný zbor ECAV Veľký Krtíš, Cirkevný zbor ECAV Hronsek a skupina z viacerých seniorátov Západného dištriktu ECAV na Slovensku.

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa zúčastní na cirkevných dňoch v Jene a vo Weimare. Na úvodných službách Božích vo štvrtok vo Weimare poslúži kázňou slova Božieho. V piatok bude spolu s krajinským biskupom Evanjelickej cirkvi vo Württembersku Frankom O. Julym a dištriktuálnym biskupom Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku Diethardom Kammom diskutovať na tému „Vzťah cirkvi a štátu v európskom porovnaní“. V sobotu ráno generálny biskup poslúži biblickou hodinou. Hudobnými vsuvkami poslúži mládežnícka skupina Christianica z CZ ECAV Vyšný Žipov. Biblickú hodinu krajinského biskupa Franka O. Julyho bude spevom sprevádzať spevokol Peniel z CZ ECAV Michalovce.

Na Evanjelických cirkevných dňoch v Jene a vo Weimare sa zúčastní aj početná skupina z Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku.

36. Kirchentag vyvrcholí v nedeľu slávnostnými službami Božími pod holým nebom pri Wittenbergu.

Samuel Miško, člen medzinárodného organizačného tímu, ausland(at)ecav.sk | 23.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart