36. Kirchentag bol venovaný 500. výročiu reformácie

Generálny biskup Miloš Klátik sa v dňoch 24. – 28. mája 2017 zúčastnil na 36. Kirchentagu v mestách Jena a Weimar. Sprevádzalo ho niekoľko ďalších zástupcov ECAV na Slovensku; uvedené mestá navštívili aj evanjelici z Michaloviec, Vyšného Žipova, Blatnice, Mošoviec a Príboviec.

Do Berlína zas vycestovala skupina účastníkov z viacerých cirkevných zborov Západného dištriktu pod vedením dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu, ako aj evanjelici z cirkevných zborov vo Veľkom Krtíši a Hronseku (viac v ďalších správach).

Tohtoročné nemecké evanjelické cirkevné dni boli venované 500. výročiu reformácie a konali sa pod biblickým mottom „Ty ma vidíš“ (podľa 1M 16, 13). Niesli názov Kirchentag auf dem Weg – teda Cirkevné dni na ceste. Konali sa naraz v niekoľkých mestách: okrem Jeny a Weimaru to bol Erfurt, Lipsko, Halle, Magdeburg, Eisleben, Dessau-Roβlau, Berlín a Wittenberg. Viacerí účastníci putovali po viacerých z týchto miest a napokon sa zúčastnili na záverečných slávnostných službách Božích v nedeľu 28. mája vo Wittenbergu. Cieľom organizátorov bolo misijne pôsobiť aj na širokú verejnosť, preto sa mnohé služby Božie, koncerty a besedy konali na ceste, teda na námestiach a v parkoch. Kirchentag nebol uzavretý v kostoloch, ale uvedené mestá ním naplno žili na každom kroku.

Generálny biskup Miloš Klátik na úvodných ekumenických službách Božích vo Weimare vo štvrtok 25. mája poslúžil kázňou slova Božieho na biblický text z 1M 16, 13 „Ty ma vidíš“. V piatok spolu s krajinským biskupom Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Frankom O. Julym a dištriktuálnym biskupom Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku Diethardom Kammom diskutovali na tému „Dajte cisárovi, čo je cisárovo?“ – O vzťahu medzi cirkvou a štátom v európskom kontexte“. V sobotu ráno generálny biskup viedol dvojjazyčnú biblickú hodinu na tému „Ježiš vidí Zachea“ (L 19, 1 – 10) v budove Volksbadu v Jene, ktorú moderoval Ulrich Kiethe, tajomník biskupa D. Kamma, koordinátor Študijných dní Trojpartnerstva. Hudobnými predelmi poslúžila mládežnícka skupina Christianica z CZ Vyšný Žipov.

Ďalším aktívnym účastníkom Kirchentagu bol zborový spevokol Peníél (Božia tvár) z CZ ECAV Michalovce, ktorý svojím spevom sprevádzal biblickú hodinu vo Weimare; sólo spieval zborový dozorca Július Peržeľ. Biblickú hodinu krajinského biskupa F. O. Julyho moderoval biskup D. Kamm. Spevokol Peníél vystúpil aj v rámci duchovno-kultúrneho programu na hlavnom námestí v Jene. Účasť zástupcov ECAV na Slovenku koordinoval tajomník GBÚ pre zahraničie Samuel Miško, člen medzinárodného organizačného tímu.

V rámci Kirchentagu sa uskutočnili aj Študijné dni Trojpartnerstva. S krajinským biskupom F. O. Julym z Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku a s dištriktuálnym biskupom Evanjelickej cirkvi v Strednom Nemecku D. Kammom i s ďalšími predstaviteľmi Trojpartnerstva o spolupráci medzi partnerskými cirkvami tvoriacimi Trojpartnerstvo diskutovali účastníci Kirchentagu zo Slovenska pod vedením generálneho biskupa M. Klátika. Stretnutie sa konalo v Zborovom dome Šimona Petra v Jene.

Kirchentag Jena/Weimar vyvrcholil slávnostnými službami Božími na hlavnom námestí v Jene (Markt), na ktorých na tému „Frei zum Leben – Slobodní k životu“ kázal krajinský biskup F. O. July. Spevom a tancom ich otvorila skupina veriacich z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Aruši (Tanzánia), ktorej bola venovaná aj ofera z týchto služieb Božích.

Vo Wittenbergu – v kolíske reformácie – sa záverečné služby Božie 36. Kirchentagu konali v nedeľu na pravé poludnie na priestranstve pri rieke Labe za účasti asi 120-tisíc veriacich. Kázal arcibiskup Thabo Makgoba z Juhoafrickej republiky. Záverečné služby Božie sa konali v prítomnosti nemeckého spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Na 36. Kirchentagu sa v dňoch 24. – 28. mája 2017 zúčastnilo 106-tisíc zaregistrovaných účastníkov a ďalších 30-tisíc ľudí bolo prítomných len na niektorých podujatiach. Vzácnym hosťom bol bývalý prezident USA Barack Obama, ktorý spolu so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou absolvoval pódiovú diskusiu v stredu 24. mája v Berlíne. Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart