< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Kongres „Luther po 500 rokoch“ v Ríme

V Ríme sa koncom marca 2017 konal medzinárodný kongres pod názvom „Luther po 500 rokoch – reflexia nad Lutherovou reformou v historickom a cirkevnom kontexte“. Ekumenickú konferenciu organizoval Pápežský výbor pre historické vedy.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.4.2017

viac

Titul Európske mesto reformácie udelený v Banskej Štiavnici

V Evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici sa na 4. pôstnu nedeľu 26. marca 2017 konali slávnostné služby Božie pri príležitosti udelenia titulu „Európske mesto reformácie“ desiatim slovenským mestám.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.3.2017

viac

Zo 7. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Banskej Bystrici

Na 2. pôstnu nedeľu 12. marca 2017 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici konalo seniorálne stretnutie Zvolenského seniorátu − ďalšie podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Generálny biskup na nemeckom veľvyslanectve o OBM

V stredu 8. marca 2017 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na pozvanie veľvyslanca Joachima Bleickera navštívil Veľvyslanectvo spolkovej republiky Nemecko v Bratislave.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Spomienka na obete Caraffovho súdu v Prešove

V 1. pôstnu nedeľu 5. marca 2017 si v Chráme Svätej Trojice v Prešove veriaci na slávnostných službách Božích pripomenuli pamiatku mučených a prvých popravených z roku 1687. Popoludní sa konala prednáška na tému „Prešovské jatky ako súčasť príbehu reformácie v Prešove“.

 

Miroslav Čurlík, zborový dozorca, CZ ECAV Prešov  | 10.3.2017

viac

Nová duchovná opera „Hrad prepevný“

Slovenský hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička pripravuje k blížiacemu sa 500. výročiu reformácie novú duchovnú operu s názvom Hrad prepevný, venovanú osobnosti Martina Luthera s akcentom na Kristovo posolstvo ľudstvu.

 

Eva Bachletová, eva.bachleova@gmail.com | 6.3.2017

viac

Bardejovská zastávka európskeho kamiónu

V Roku reformácie prechádza Európou modrý kamión, ktorý na svojich zastávkach v rôznych krajinách pripomína, čo sa vo Wittenbergu udialo pred poltisícročím. Jedinou slovenskou zastávkou reformačného kamióna sa stalo mesto Bardejov, kde na námestí parkoval od 10. do 11. februára 2017.

 

-r-, EPST č. 6/2017 | 1.3.2017

viac

Zo 6. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Krupine

„Oslobodení Božou milosťou“ – toto misijné podujatie k 500. výročiu reformácie sa v nedeľu 19. februára 2017 konalo v Krupine. Na seniorálne stretnutie sa sem zišli veriaci z takmer všetkých cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu. Krupina, centrum Hontu, patrí k najstarším kráľovským mestám na Slovensku; mestské privilégiá dostala už v r. 1238.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.2.2017

viac

500. výročie reformácie v Slovenskej televízii

Riaditeľ sekcie programových služieb RTVS – STV Tibor Búza na stretnutí s Predsedníctvom ECAV na Slovensku 9. februára 2017 v budove Slovenskej televízie v Mlynskej doline informoval o štruktúre programov, ktoré odvysielajú pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Rimavskej Sobote k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Rimavského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 2.2.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart