< | 1 2 3 4 5 6 7 | >

Otvorenie dekády k 500. výročiu reformácie na Synode VELKD v Zwickau

V dňoch 11. – 13. 10. 2008 bol generálny biskup Miloš Klátik hosťom na zasadnutí Generálnej synody VELKD v Nemecku, kde nemeckým synodálom odovzdal pozdravné posolstvo od našej cirkvi. Na slávnostných nedeľných službách Božích v Ev. dóme v Zwickau sa generálny biskup zúčastnil spolu s predsedajúcim biskupom VELKD Johannesom Friedrichom a jeho zástupcom Jochenom Bohlom, ktorý ako predstaviteľ hostiteľskej Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi v Sasku...

 

Edita Škodová | 20.10.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart