< | 1 2 3 4 5 6>

Výsadba Lutherovej ruže v Martine

Súčasťou školského vzdelávacieho programu Evanjelickej spojenej školy v Martine je rozvoj životných zručností prostredníctvom rôznych aktivít počas každého školského roka. Na Deň Zeme 22. apríla 2015 tak v areáli školy vysadili Lutherovu ružu.

 

Jana Bosáková, duchovná správnkyňa, ESŠ v Martine | 12.5.2015

viac

Martin Luther - výpovede proti odpustkom

95 výpovedí proti odpustkom, ktoré reformátor Martin Luther vyvesil na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu 31. októbra 1517....

 

media(at)ecav.sk | 1.3.2015

viac

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Poštová známka k 500. výročiu reformácie“

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie v spolupráci so Školským výborom ECAV vyhodnotili celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom „Poštová známka k 500. výročiu reformácie“.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 10.11.2014

viac

Slávnosti v CZ ECAV Žehňa a Strom reformácie ECAV

Večerné služby Božie pri príležitosti sadenia Stromu reformácie sa uskutočnili v sobotu 30. 8. 2014 v Ev. a. v. chráme Božom v Žehni. Generálny biskup Miloš Klátik pripomenul aj udalosť 400. výročia prvej písomnej zmienky o pôsobení ev. a. v. kňaza v tomto zbore - Bartholomeja Safranusa. Túto udalosť si veriaci pripomenuli aj 7. 9. 2014.

 

Martina Kováčiková, EPST č. 38, s. 5 | 19.9.2014

viac

Stromy reformácie v Opinej a Červenici

V Evanjelickom chráme Božom v Opinej sa 30. augusta 2014 konali služby Božie pri príležitosti začiatku nového školského roka, na ktorých sa zúčastnilo asi 240 bratov a sestier. Kazateľom slova Božieho bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Radoslav Grega, zborový farár, CZ ECAV Opiná | 9.9.2014

viac

Strom reformácie k 80. výročiu chrámu

80 rokov od posvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Turanoch si domáci cirkevný zbor pripomenul v nedeľu 4. 5. 2014 na slávnostných službách Božích. Kazateľom bol brat emeritný biskup Igor Mišina.

 

Martin Vargovčák, zborový farár, Turany | 8.5.2014

viac

Dvojdňová spomienka a Strom reformácie v Zemianskom Podhradí

V Zemianskom Podhradí sa 12. a 13. októbra 2013 konali spomienkové slávnosti pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ľ. V. Riznera, 90. výročia úmrtia J. Ľ. Holubyho a 20. výročia otvorenia Pamätného domu Riznera a Holubyho. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Mária Ochodnická, CZ ECAV Zemianske Podhradie | 15.10.2013

viac

Strom reformácie na teologickej fakulte

Po akademických službách Božích 2. novembra 2011 v nadväznosti na pripomienku 494. výročia reformácie zasadili na Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Strom reformácie č. 14.

 

E. Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa EBF | 17.11.2011

viac

Ďalšie stromy reformácie v Lutherovej dekáde

Nižšie pripájame linky na správy o zasadení stromov reformácie v našich cirkevných zboroch v rámci aktivity „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“. V sadení stromov reformácie budeme pokračovať v jarnom období. Ak ste sa rozhodli aj vy zapojiť sa do tohto projektu, obráťte sa na GBÚ v Bratislave (media@ecav.sk; 0918 828 011), kde zaregistrujeme váš strom a pošleme vám osvedčenie o zasadení Stromu reformácie, ktoré bude pripomínať túto udalosť.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 15.11.2011

viac

Strom reformácie č. 2 v Kokave nad R.

7. augusta 2011 si CZ ECAV Kokava nad Rimavicou pripomenul 100. výročie zhorenia ich kostola, a to službami Božími, na ktorých kázal brat biskup ZD Milan Krivda. Po službách Božích uviedli knihu Pavla Haluku Veľký požiar a pred kostolom zasadili Strom reformácie č. 2.

 

Martin Riecky, zborový farár, kokava@ecav.sk | 12.8.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart