< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pásmo „Hrad prepevný“ v Selciach

V druhú septembrovú sobotu 9. 9. 2017 sa veriaci zo Seliec aj z okolitých cirkevných zborov pri príležitosti 500. výročia reformácie zišli v Evanjelickom chráme Božom v Selciach (filiálka CZ Pondelok), aby si vypočuli pásmo slova a hudby „Hrad prepevný“.

 

Milica Jozafová, dozorkyňa CZ ECAV Pondelok − Hrnčiarska Ves | 27.9.2017

viac

CZ Švábovce po stopách reformácie

V dňoch 19. − 24. júla 2017 sa 53 členov cirkevného zboru vo Švábovciach, ako aj z ďalších cirkevných zborov ECAV na Slovensku zúčastnilo na poznávacom zájazde po stopách reformácie v Nemecku.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 17.9.2017

viac

Strom reformácie v Pivnici

V cirkevnom zbore v Pivnici 11. júna 2017 na sviatok Svätej Trojice zasadili Strom reformácie pri príležitosti 500. výročia reformácie a 65. výročia založenia Oltárneho krúžku žien v Pivnici.

 

Ján Zahorec, zborový farár, CZ Pivnica | 7.9.2017

viac

Pribudol Strom reformácie v Lugu

Strom reformácie sme zasadili aj v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevného zboru v Lugu vo Vojvodine na Prvú nedeľu po Svätej Trojici 18. júna 2017.

 

Ján Vida, zborový farár CZ Báčsky Petrovec a administrátor CZ Lug | 7.9.2017

viac

Strom reformácie v Hontianskych Moravciach

V CZ ECAV Hontianske Moravce sa 11. júna 2017 na sviatok Svätej Trojice konali spomienkové služby Božie pri príležitosti 185. výročia úmrtia básnika, prekladateľa, evanjelického kňaza a seniora Bohuslava Tablica. Po nich bol zasadený Strom reformácie.

 

Ján Tóth, zborový kaplán, CZ ECAV Hontianske Moravce | 7.7.2017

viac

Z 12. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Myjave

V Myjave sa na 2. nedeľu po Svätej Trojici 25. júna 2017 stretli evanjelici z Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na 12. seniorálnom stretnutí v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.6.2017

viac

Pódiová diskusia k 500. výročiu reformácie

V pondelok 26. júna 2017 sa v Slovenskej národnej knižnici v Martine uskutočnila pódiová diskusia na tému Svedomie – rebélia – zodpovednosť s podtitulom Dedičstvo reformácie v dnešnej Európe.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 27.6.2017

viac

Evanjelici z Lieskového vo Wittenbergu

Výročie reformácie dalo podnety na viaceré podujatia a aktivity aj v CZ ECAV Moravské Lieskové. Jedným z nich bolo i uskutočnenie zájazdu do rodiska reformačných myšlienok – Wittenbergu. V mene Božom sa tak udialo 7. – 10. júna 2017.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 26.6.2017

viac

Z 11. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Lubine

V nedeľu 4. júna 2017, na 1. slávnosť svätodušnú, sa v Lubine, sídle Považského seniorátu ECAV na Slovensku, konalo už 11. seniorálne stretnutie v rámci misijného projektu ECAV „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.6.2017

viac

Vyšívaná história opäť v púchovskom zbore

Aj púchovský zbor sa pripravuje na 500. výročie reformácie výročie a uskutočňuje mnohé podujatia na pripomenutie si udalostí reformačného obdobia. Jedným z nich bola prezentácia niekoľkých rozvyšívaných obrazov z projektu SEŽ Vyšívaná história na jeseň roku 2015 za účasti predstaviteliek SEŽ a prof. Janky Krivošovej.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 9.6.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart