< | 1 2 3 4 5 6 7 8>

Spomienka na obete Caraffovho súdu v Prešove

V 1. pôstnu nedeľu 5. marca 2017 si v Chráme Svätej Trojice v Prešove veriaci na slávnostných službách Božích pripomenuli pamiatku mučených a prvých popravených z roku 1687. Popoludní sa konala prednáška na tému „Prešovské jatky ako súčasť príbehu reformácie v Prešove“.

 

Miroslav Čurlík, zborový dozorca, CZ ECAV Prešov  | 10.3.2017

viac

Nová duchovná opera „Hrad prepevný“

Slovenský hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička pripravuje k blížiacemu sa 500. výročiu reformácie novú duchovnú operu s názvom Hrad prepevný, venovanú osobnosti Martina Luthera s akcentom na Kristovo posolstvo ľudstvu.

 

Eva Bachletová, eva.bachleova@gmail.com | 6.3.2017

viac

Bardejovská zastávka európskeho kamiónu

V Roku reformácie prechádza Európou modrý kamión, ktorý na svojich zastávkach v rôznych krajinách pripomína, čo sa vo Wittenbergu udialo pred poltisícročím. Jedinou slovenskou zastávkou reformačného kamióna sa stalo mesto Bardejov, kde na námestí parkoval od 10. do 11. februára 2017.

 

-r-, EPST č. 6/2017 | 1.3.2017

viac

Zo 6. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Krupine

„Oslobodení Božou milosťou“ – toto misijné podujatie k 500. výročiu reformácie sa v nedeľu 19. februára 2017 konalo v Krupine. Na seniorálne stretnutie sa sem zišli veriaci z takmer všetkých cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu. Krupina, centrum Hontu, patrí k najstarším kráľovským mestám na Slovensku; mestské privilégiá dostala už v r. 1238.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.2.2017

viac

500. výročie reformácie v Slovenskej televízii

Riaditeľ sekcie programových služieb RTVS – STV Tibor Búza na stretnutí s Predsedníctvom ECAV na Slovensku 9. februára 2017 v budove Slovenskej televízie v Mlynskej doline informoval o štruktúre programov, ktoré odvysielajú pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Rimavskej Sobote k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Rimavského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 2.2.2017

viac

Projekt Vyšívaná história ECAV finišuje

V októbri 2016 sa v Bardejove konalo prvé zo seniorálnych stretnutí k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“. Pre Spoločenstvo evanjelických žien bolo spojené s prvou verejnou prezentáciou výsledkov ich päťročnej práce na projekte „Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“.

 

Jana Kepplová, autorka námetu projektu  | 2.2.2017

viac

Z 5. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Lučenci

Svieca s nápisom „500. výročie reformácie 2017“ sa v 4. nedeľu po Zjavení 24. januára 2017 rozhorela na oltári v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Lučenci, kde sa uskutočnilo seniorálne stretnutie Novohradského seniorátu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 2.2.2017

viac

Vyšla nová básnická zbierka

Pri príležitosti 500. výročia reformácie vyšiel výber z duchovnej poézie Evy Bachletovej pod názvom Vo večnosti slobodná.

 

Martin Šefranko, námestný farár, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 26.1.2017

viac

Stretnutie Rimavského seniorátu k 500. výročiu reformácie

V slnečné, no mrazivé nedeľné ráno (− 22 stupňov Celzia) 8. januára 2016, na 1. nedeľu po Zjavení, sa v Evanjelickom a. v. kostole v Rimavskej Sobote už o 9.30 hod. zišli rimavskosobotskí evanjelici na ďalšom, 4. seniorálnom podujatí k 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.1.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart