< | 1 2 3 4 | >

Strom reformácie k 80. výročiu chrámu

80 rokov od posvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Turanoch si domáci cirkevný zbor pripomenul v nedeľu 4. 5. 2014 na slávnostných službách Božích. Kazateľom bol brat emeritný biskup Igor Mišina.

 

Martin Vargovčák, zborový farár, Turany | 8.5.2014

viac

Dvojdňová spomienka a Strom reformácie v Zemianskom Podhradí

V Zemianskom Podhradí sa 12. a 13. októbra 2013 konali spomienkové slávnosti pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ľ. V. Riznera, 90. výročia úmrtia J. Ľ. Holubyho a 20. výročia otvorenia Pamätného domu Riznera a Holubyho. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Mária Ochodnická, CZ ECAV Zemianske Podhradie | 15.10.2013

viac

< | 1 2 3 4 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart