< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Evanjelické lýceum na stretnutí BAS

Aj študenti Evanjelického lýcea v Bratislave sa zapojili do osláv 500. výročia reformácie na seniorálnom stretnutí Bratislavského seniorátu v Modre-Kráľovej v nedeľu 15. 10. 2017.

 

Ivana Jelen, Ev. lýceum v Bratislave | 24.10.2017

viac

Strom reformácie v Jabloňovciach

JAVOR BORDOVÝ zasadili presbyteri CZ ECAV Jabloňovce v nedeľu 8. októbra 2017 v rámci služieb Božích venovaných Poďakovaniu za úrody zeme na kostolnom dvore.

 

Zorica Horáková, administrujúca farárka  | 23.10.2017

viac

Zo stretnutia Bratislavského seniorátu k 500. výročiu reformácie

V nedeľu 15. októbra 2017 sa evanjelici Bratislavského seniorátu zišli v Modre-Kráľovej na seniorálnom stretnutí v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.10.2017

viac

VZ a konferencia SEJ k reformácii

Slovenská evanjelická jednota, o. z., sa 7. októbra 2017 zišla na svojom valnom zhromaždení. Po ňom usporiadala na pôde EBF UK v Bratislave konferenciu „500 rokov od reformácie“.

 

Ján Holčík, predseda SEJ, o. z. | 17.10.2017

viac

Ekumenická oslava reformácie v Dolných Salibách

Evanjelický cirkevný zbor v Dolných Salibách pri 500. výročí reformácie 1. októbra 2017 uskutočnil spoločnú slávnosť maďarských evanjelikov na Slovensku a reformovaných veriacich z okolia.

 

Olivér Nagy, zborový farár CZ ECAV dolné Saliby | 17.10.2017

viac

Za evanjelickou vzdelanosťou v Jelšave

Mestské múzeum v Jelšave, Osvetové centrum vyšehradskej kultúry v Jelšave v spolupráci s Mestom Jelšava a CZ ECAV na Slovensku Jelšava zorganizovalo slávnostné podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie „Za evanjelickou vzdelanosťou a kultúrou v Jelšave“.

 

Lenka Szabová, Osvetové centrum vyšehradskej kultúry v Jelšave | 4.10.2017

viac

Výročie reformácie si pripomenuli aj na EKG

V novom školskom roku sa jesenné projektové dni v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu začali oproti predchádzajúcim rokom netradične - v septembri. Aktivity, ktoré sú zamerané na predmet Umenie a kultúra, sme obohatili o tému reformácia a sociálny projekt.

 

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 4.10.2017

viac

Slávnostné uvedenie erbu CZ ECAV Levice

V nedeľu 10. 9. 2017 sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia erbu CZ ECAV Levice a otvorenia výstavy k 500. výročiu reformácie. Zároveň bol zasadený Strom reformácie – breza, na pripomienku presídlenia slovenských evanjelikov z Nyiregyházy na Slovensko v r. 1947.

 

Jolana Makovicová, členka CZ ECAV Levice | 4.10.2017

viac

13. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie v Nitre

V 15. nedeľu po Svätej Trojici 24. septembra 2017 sa v Nitre uskutočnilo stretnutie evanjelikov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.9.2017

viac

Pásmo „Hrad prepevný“ v Selciach

V druhú septembrovú sobotu 9. 9. 2017 sa veriaci zo Seliec aj z okolitých cirkevných zborov pri príležitosti 500. výročia reformácie zišli v Evanjelickom chráme Božom v Selciach (filiálka CZ Pondelok), aby si vypočuli pásmo slova a hudby „Hrad prepevný“.

 

Milica Jozafová, dozorkyňa CZ ECAV Pondelok − Hrnčiarska Ves | 27.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart