< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Seniorátne stretnutie žien POS 2017

Odkaz Dr. Martina Luthera sme si pripomenuli na seniorálnom stretnutí žien Považského seniorátu 8. októbra 2017v Krnči, fílii Cirkevného zboru ECAV Nitrianska Streda.

 

Jana Drottnerová, koordinátorka SEŽ POS | 24.10.2017

viac

Evanjelické lýceum na stretnutí BAS

Aj študenti Evanjelického lýcea v Bratislave sa zapojili do osláv 500. výročia reformácie na seniorálnom stretnutí Bratislavského seniorátu v Modre-Kráľovej v nedeľu 15. 10. 2017.

 

Ivana Jelen, Ev. lýceum v Bratislave | 24.10.2017

viac

Strom reformácie v Jabloňovciach

JAVOR BORDOVÝ zasadili presbyteri CZ ECAV Jabloňovce v nedeľu 8. októbra 2017 v rámci služieb Božích venovaných Poďakovaniu za úrody zeme na kostolnom dvore.

 

Zorica Horáková, administrujúca farárka  | 23.10.2017

viac

Zo stretnutia Bratislavského seniorátu k 500. výročiu reformácie

V nedeľu 15. októbra 2017 sa evanjelici Bratislavského seniorátu zišli v Modre-Kráľovej na seniorálnom stretnutí v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.10.2017

viac

VZ a konferencia SEJ k reformácii

Slovenská evanjelická jednota, o. z., sa 7. októbra 2017 zišla na svojom valnom zhromaždení. Po ňom usporiadala na pôde EBF UK v Bratislave konferenciu „500 rokov od reformácie“.

 

Ján Holčík, predseda SEJ, o. z. | 17.10.2017

viac

Ekumenická oslava reformácie v Dolných Salibách

Evanjelický cirkevný zbor v Dolných Salibách pri 500. výročí reformácie 1. októbra 2017 uskutočnil spoločnú slávnosť maďarských evanjelikov na Slovensku a reformovaných veriacich z okolia.

 

Olivér Nagy, zborový farár CZ ECAV dolné Saliby | 17.10.2017

viac

Za evanjelickou vzdelanosťou v Jelšave

Mestské múzeum v Jelšave, Osvetové centrum vyšehradskej kultúry v Jelšave v spolupráci s Mestom Jelšava a CZ ECAV na Slovensku Jelšava zorganizovalo slávnostné podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie „Za evanjelickou vzdelanosťou a kultúrou v Jelšave“.

 

Lenka Szabová, Osvetové centrum vyšehradskej kultúry v Jelšave | 4.10.2017

viac

Výročie reformácie si pripomenuli aj na EKG

V novom školskom roku sa jesenné projektové dni v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu začali oproti predchádzajúcim rokom netradične - v septembri. Aktivity, ktoré sú zamerané na predmet Umenie a kultúra, sme obohatili o tému reformácia a sociálny projekt.

 

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 4.10.2017

viac

Slávnostné uvedenie erbu CZ ECAV Levice

V nedeľu 10. 9. 2017 sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia erbu CZ ECAV Levice a otvorenia výstavy k 500. výročiu reformácie. Zároveň bol zasadený Strom reformácie – breza, na pripomienku presídlenia slovenských evanjelikov z Nyiregyházy na Slovensko v r. 1947.

 

Jolana Makovicová, členka CZ ECAV Levice | 4.10.2017

viac

13. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie v Nitre

V 15. nedeľu po Svätej Trojici 24. septembra 2017 sa v Nitre uskutočnilo stretnutie evanjelikov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart