< | 1 2 3 4 5 6>

Rada SLZ k 500. výročiu reformácie

Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastnil na zasadnutí Rady Svetového luteránskeho zväzu, ktorej je členom. Zasadnutie sa konalo od 15. – 21. júna 2016 vo Wittenbergu.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

Medzinárodný seminár Ženy a reformácia

Vo Viedni sa v dňoch 17. - 18. júna 2016 stretli účastníci z piatich európskych krajín na medzinárodnom seminári projektu Ženy a reformácia. Zo Slovenska sa zúčastnila Daniela Horínková, Eva Oslíková, Michaela Kušnieriková, Drahoslava Kolenkášová a Milica Jozafová.

 

Milica Jozafová, Spoločenstvo evanjelických žien | 24.6.2016

viac

Strom reformácie a nový organ v Soli

V poslednú nedeľu cirkevného roka 22. novembra 2015 sme v CZ ECAV Soľ sme okrem Nedele večnosti slávili aj posvätenie nového organa. Pri tejto príležitosti bol zasadený aj pamätný Strom reformácie.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 1.12.2015

viac

Celoslovenské kolo Vedomostnej súťaže o reformácii

V Prešove sa 26. októbra 2015 konalo celoslovenské kolo Vedomostnej súťaže o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie. Súťaž pripravil misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku. Súťaž je súčasťou projektu „500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie“.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 9.11.2015

viac

Zo zájazdu „Po stopách Martina Luthera“

V rámci Lutherovej dekády – príprav na 500. výročie Lutherovej reformácie – v dňoch 1. – 6. septembra 2015 generálny biskupský úrad v spolupráci s partnerskou Evanjelickou cirkvou v strednom Nemecku (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM) zorganizoval zájazd po mestách spojených s naším reformátorom Dr. Martinom Lutherom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.10.2015

viac

Vedomostná súťaž o reformácii 2015

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie vyhlásil celoslovenskú vedomostnú súťaž o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 10.10.2015

viac

Strom reformácie a monografia obce Baďan

V nedeľu 13. septembra 2015 si vďační obyvatelia a rodáci obce Baďan, ako aj pozvaní hostia pripomenuli 330. výročie pristavenia lode kostola k románskej rotunde a 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

 

Veronika Kollárová, CZ ECAV Baďan | 9.10.2015

viac

490. výročie reformácie v Partizánskej (Nemeckej) Ľupči

Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča si začiatkom júla 2015 pripomenul 490. výročie prvej písomnej zmienky o reformácii v bývalom kráľovskom mestečku Nemecká Ľupča.

 

Ján Molčan, zborový farár , CZ ECAV Partizánska Ľupča | 30.7.2015

viac

Strom reformácie pri 40. výročí posvätenia chrámu Božieho v Timoradzi

V 7. nedeľu po Svätej Trojici 19. 7. 2015 evanjelici v Timoradzi (CZ Podlužany) prežívali vzácne chvíle na slávnostných službách Božích, keď si pripomínali 40. výročie posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti sa konala aj posviacka generálne obnoveného chrámu.

 

Daniela Ďurčová, kurátorka fílie v Timoradzi | 24.7.2015

viac

Strom reformácie pri 5. výročí posviacky kostola v Rokytove

Nielen staré kostoly majú svoju históriu. Aj pri nových Božích chrámoch je na čo spomínať, ak boli nielen postavené, ale aj využívané na svoj účel. S vďakou voči Pánu Bohu sme sa v nedeľu 21. 6. 2015 zhromaždili v kostole v Rokytove (CZ ECAV Bardejov), ktorý bol posvätený pred 5 rokmi.

 

Ján Velebír, zborový farár CZ ECAV Bardejov, senior ŠZS | 16.7.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart