< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Strom reformácie v Báčskom Petrovci

„Plesajme srdečne, kresťania, v túto chvíľu, že sme sa dnes radostne dožili slávnosť milú...“ Slovami nábožného pevca cirkevníci v Báčskom Petrovci spievali na oslavu Trojjediného Pána Boha v 20. nedeľu po Sv. Trojici 29. októbra, keď si pripomínali 500. výročie reformácie.

 

Ján Vida, zborový farár, Báčsky Petrovec | 2.11.2017

viac

Slávnosť k 500. výročiu reformácie v Rakúsku

Evanjelické cirkvi v Rakúsku usporiadali pri príležitosti 500. výročia reformácie v utorok 24. októbra 2017 slávnostné podujatie v Spolku hudby vo Viedni. Na pozvanie organizátorov sa podujatia zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 2.11.2017

viac

Z ústredných osláv reformácie v Poľsku

V dňoch 26. – 29. októbra 2017 sa vo Varšave konali oslavy 500. výročia reformácie, ktoré zorganizovala Evanjelická a. v. cirkev v Poľsku. Na pozvanie biskupa ECAV v Poľsku Jerzyho Samieca sa na tomto podujatí zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 2.11.2017

viac

Konferencia „Reformácia v Novohrade“

500. výročie reformácie si pripomenuli protestantské cirkvi v „historickom“ Novohrade. Maďarský národný archív a Novohradský župný archív usporiadali 19. 10. 2017 v Šalgotariáne medzinárodnú konferenciu „Reformácia v Novohrade“.

 

Pavel J. Králik | 1.11.2017

viac

Spomienka na Mateja Heblera v Krupine

V pondelok 25. septembra 2017 sa v Krupine v popoludňajších hodinách konala spomienka na významného teológa Mateja Heblera. Spomienkovú slávnosť pripravili CZ ECAV Krupina v spolupráci s mestom Krupina, GBÚ ECAV na Slovensku a Evanjelická cirkev a. v. v Rumunsku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 31.10.2017

viac

Vernisáž Reformácia 500 v ESŠ v Prešove

V stredu 25. 10. 2017 sa na BÚ VD ECAV konala vernisáž Reformácia 500 (2. ročník) spojená s predajom obrazov a fotografií, ktoré vytvorili žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove počas projektových dní blokovej výučby Umenia a kultúry.

 

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 30.10.2017

viac

„500 rokov reformácie a Trenčiansky kraj“

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, GBÚ ECAV a Výskumné centrum pre kultúrne dejiny Sliezska a strednej Európy pripravili výstavu, ktorá bude otvorená od 1. 11 do 31. 12. 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.10.2017

viac

Pamätné medaily za prácu pre cirkev

V rámci služieb Božích v modlitebni na GBÚ sa 13. októbra 2017 Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo pamätné medaily k 500. výročiu reformácie a ďakovné listy sestre Anne Drobnej a bratom Jurajovi Sarvašovi a Jánovi Skovajsovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.10.2017

viac

Organový koncert v Brdárke

Občianske združenie Za záchranu kostola v Brdárke už v roku 2016 plánovalo predstaviť verejnosti historický organ z brdárskeho kostola, ktorého reštaurovanie trvalo dlhých 16 rokov. Koncert sa napokon konal 21. októbra 2017 pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Kušnierová, OZ Za záchranu kostola v Brdárke | 25.10.2017

viac

Seniorátne stretnutie žien POS 2017

Odkaz Dr. Martina Luthera sme si pripomenuli na seniorálnom stretnutí žien Považského seniorátu 8. októbra 2017v Krnči, fílii Cirkevného zboru ECAV Nitrianska Streda.

 

Jana Drottnerová, koordinátorka SEŽ POS | 24.10.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart