< | 1 2 3 4 5 6 7 8>

36. Kirchentag bol venovaný 500. výročiu reformácie

Generálny biskup Miloš Klátik sa v dňoch 24. – 28. mája 2017 zúčastnil na 36. Kirchentagu v mestách Jena a Weimar. Sprevádzalo ho niekoľko ďalších zástupcov ECAV na Slovensku; uvedené mestá navštívili aj evanjelici z Michaloviec, Vyšného Žipova, Blatnice, Mošoviec a Príboviec.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.5.2017

viac

36. Kirchentag v Nemecku je venovaný 500. výročiu reformácie

V dňoch 24. – 28. mája 2017 sa vo viacerých nemeckých mestách bude konať 36. Kirchentag (Evanjelické cirkevné dni). Toto podujatie je tento rok významné najmä tým, že jeho základnou témou je 500. výročie reformácie. ECAV na Slovensku bude mať na ňom bohaté zastúpenie.

 

Samuel Miško, člen medzinárodného organizačného tímu, ausland(at)ecav.sk | 23.5.2017

viac

Konferencia 500 v AOS v Lipt. Mikuláši

Pod symbolom Lutherovej ruže sa 24. apríla 2017 v Akadémii ozbrojených síl konala konferencia pri príležitosti 500. výročia reformácie. S prednáškami na nej vystúpili aj bratia biskupi Miloš Klátik a Slavomír Sabol.

 

hg, www.ustreps.sk | 11.5.2017

viac

Odhalili prvý Pamätník reformácie

V rámci seniorálneho stretnutia Liptovsko-oravského seniorátu 23. apríla 2017 bol pred Evanjelickým kostolom v Partizánskej Ľupči odhalený prvý Pamätník reformácie. Ďalšie dva pamätníky majú byť v Hybiach a Dolnom Kubíne.

 

Beáta Chrenková, Liptovský Mikuláš | 3.5.2017

viac

Z 9. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Partizánskej Ľupči

V Partizánskej Ľupči sa v nedeľu 23. apríla 2017 uskutočnilo seniorálne stretnutie Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie. Išlo už o 9. seniorálne stretnutie v rámci misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.4.2017

viac

8. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie v Poprade

V Poprade sa na 5. pôstnu nedeľu 2. apríla 2017 zišli evanjelici z cirkevných zborov Tatranského seniorátu na seniorálnom stretnutí k 500. výročiu reformácie. Bolo to v poradí ôsme seniorálne stretnutie v rámci misijného podujatia „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 5.4.2017

viac

Kongres „Luther po 500 rokoch“ v Ríme

V Ríme sa koncom marca 2017 konal medzinárodný kongres pod názvom „Luther po 500 rokoch – reflexia nad Lutherovou reformou v historickom a cirkevnom kontexte“. Ekumenickú konferenciu organizoval Pápežský výbor pre historické vedy.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.4.2017

viac

Titul Európske mesto reformácie udelený v Banskej Štiavnici

V Evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici sa na 4. pôstnu nedeľu 26. marca 2017 konali slávnostné služby Božie pri príležitosti udelenia titulu „Európske mesto reformácie“ desiatim slovenským mestám.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.3.2017

viac

Zo 7. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Banskej Bystrici

Na 2. pôstnu nedeľu 12. marca 2017 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Banskej Bystrici konalo seniorálne stretnutie Zvolenského seniorátu − ďalšie podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Generálny biskup na nemeckom veľvyslanectve o OBM

V stredu 8. marca 2017 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na pozvanie veľvyslanca Joachima Bleickera navštívil Veľvyslanectvo spolkovej republiky Nemecko v Bratislave.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart