< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Reformačné podujatie SOLUS DEUS

V nedeľu 29. októbra 2017 sme si v Cirkevnom zbore ECAV Rožňavské Bystré pripomenuli blížiace sa 500. výročie reformácie kultúrnym podujatím „Solus Deus“ (Jedine Boh).

 

Zuzana Poláková, námestná farárka, CZ ECAV Rožňavské Bystré | 2.11.2017

viac

Strom reformácie v Báčskom Petrovci

„Plesajme srdečne, kresťania, v túto chvíľu, že sme sa dnes radostne dožili slávnosť milú...“ Slovami nábožného pevca cirkevníci v Báčskom Petrovci spievali na oslavu Trojjediného Pána Boha v 20. nedeľu po Sv. Trojici 29. októbra, keď si pripomínali 500. výročie reformácie.

 

Ján Vida, zborový farár, Báčsky Petrovec | 2.11.2017

viac

Slávnosť k 500. výročiu reformácie v Rakúsku

Evanjelické cirkvi v Rakúsku usporiadali pri príležitosti 500. výročia reformácie v utorok 24. októbra 2017 slávnostné podujatie v Spolku hudby vo Viedni. Na pozvanie organizátorov sa podujatia zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 2.11.2017

viac

Z ústredných osláv reformácie v Poľsku

V dňoch 26. – 29. októbra 2017 sa vo Varšave konali oslavy 500. výročia reformácie, ktoré zorganizovala Evanjelická a. v. cirkev v Poľsku. Na pozvanie biskupa ECAV v Poľsku Jerzyho Samieca sa na tomto podujatí zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 2.11.2017

viac

Konferencia „Reformácia v Novohrade“

500. výročie reformácie si pripomenuli protestantské cirkvi v „historickom“ Novohrade. Maďarský národný archív a Novohradský župný archív usporiadali 19. 10. 2017 v Šalgotariáne medzinárodnú konferenciu „Reformácia v Novohrade“.

 

Pavel J. Králik | 1.11.2017

viac

Spomienka na Mateja Heblera v Krupine

V pondelok 25. septembra 2017 sa v Krupine v popoludňajších hodinách konala spomienka na významného teológa Mateja Heblera. Spomienkovú slávnosť pripravili CZ ECAV Krupina v spolupráci s mestom Krupina, GBÚ ECAV na Slovensku a Evanjelická cirkev a. v. v Rumunsku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 31.10.2017

viac

Vernisáž Reformácia 500 v ESŠ v Prešove

V stredu 25. 10. 2017 sa na BÚ VD ECAV konala vernisáž Reformácia 500 (2. ročník) spojená s predajom obrazov a fotografií, ktoré vytvorili žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove počas projektových dní blokovej výučby Umenia a kultúry.

 

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 30.10.2017

viac

„500 rokov reformácie a Trenčiansky kraj“

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, GBÚ ECAV a Výskumné centrum pre kultúrne dejiny Sliezska a strednej Európy pripravili výstavu, ktorá bude otvorená od 1. 11 do 31. 12. 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.10.2017

viac

Pamätné medaily za prácu pre cirkev

V rámci služieb Božích v modlitebni na GBÚ sa 13. októbra 2017 Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo pamätné medaily k 500. výročiu reformácie a ďakovné listy sestre Anne Drobnej a bratom Jurajovi Sarvašovi a Jánovi Skovajsovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.10.2017

viac

Organový koncert v Brdárke

Občianske združenie Za záchranu kostola v Brdárke už v roku 2016 plánovalo predstaviť verejnosti historický organ z brdárskeho kostola, ktorého reštaurovanie trvalo dlhých 16 rokov. Koncert sa napokon konal 21. októbra 2017 pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Kušnierová, OZ Za záchranu kostola v Brdárke | 25.10.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart